Katedra Neurologii

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: ryszard.podemski@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Ryszard Podemski
tel.: 71 734 31 00
 
Klinika Neurologii
ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: ryszard.podemski@umed.wroc.pl
 
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Ryszard Podemski
tel.: 71 734 31 00

Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
...

Kierownik Pracowni
...