Obowiązek posiadania konta e-mail w domenie uczelni

W związku z akceptacją przez Senat UMW elektronicznego sposobu głosowania, osoby, które do tej pory nie założyły konta w domenie uczelni, proszone są o spełnienie tego obowiązku w najszybszym możliwym terminie.

Przedłużenie zdalnego nauczania do 30.04.2020

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola podjęło decyzję o dalszym prowadzeniu zajęć dydaktycznych wyłącznie w formie zdalnej na wszystkich uczelniach Wrocławia i Opola do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Nowość: Specjalizacja z psychologii klinicznej

Starania trwały 2 lata, w kwietniu 2020 roku rozpocznie się szkolenie. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uruchamiamyw ramach szkolenia podyplomowego  pięcioletnią specjalizację z psychologii klinicznej.

Nagrody Rektora dla pracowników Wydziału Lekarskiego

To było wyjątkowo uroczyste posiedzenie Radu dyscypliny nauki medyczne. Po raz pierwszy w nowej formule wręczone zostały Nagrody Rektora za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną.

Ewaluacja 2017-2020 - co już wiemy?

Pracownicy Biblioteki Głównej UMW przygotowali kompilację znanych na dziś informacji z zakresu publikacji w kontekście ewaluacji. Warto podkreślić, że dotyczy ona lat 2017-2020 i będzie przeprowadzona po raz pierwszy na nowych zasadach w 2021r.

Kurs nowatorskiego leczenia raka jajnika

Klub Młodych Ginekologów Onkologów zaprasza do udziału w kursie „Anatomical aspects of the cytoreductive ovarian cancer surgery for young gynecologist oncologist”, który odbędzie się w dniach 28-29 lutego 2020 roku.

Nagroda za osiągnięcie medyczne w USK w 2019 roku

Takie wyróżnienie przyznamy po raz pierwszy w historii. Do 17 stycznia 2020 zgłaszać można kandydatów do Nagrody im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcie medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 2019.

O ewaluacji jakości badań naukowych

Polecamy uwadze artykuł prof. Adama Szelaga, który podzielił się ze społecznością naszej uczelni rozważaniami w kontekście zmian w zasadach ewaluacji wprowadzonych wraz z tak zwaną Ustawą 2.0.

Konsultacje psychologiczne dla studentów - nowe terminy

W styczniu i lutym kontynuowane będą porady psychologiczne dla studentów i doktorantów naszej Uczelni. Spotkania organizowane są w Katedrze Psychiatrii przy ul. Pasteura. Obowiązują zapisy.

PICTURE - zapraszamy wrocławian na badania

Na taką skalę nikt jeszcze wrocławian nie badał. Nasi naukowcy pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Zatońskiego, prof. nadzw. rozpoczynają szeroko zakrojone badania stanu zdrowia mieszkańców naszego miasta. Przebadamy 2500 osób.