Szkolenie online zwierzętarni doświadczalnej

Wydziałowy Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt przy Wydziale Lekarskim UMW organizuje szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach doświadczalnych.

Ankieta naukowa badająca zachowania żywieniowe

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dla pracowników służby zdrowia przygotowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby projektu naukowego badającego zachowania różnych grup zawodowych.

Nabór na miejsca doktoranckie w projekcie ETUDE

Katedra Psychiatrii UMW zaprasza do wzięcia udziału w naborze, który potrwa do 28 lutego 2021, na miejsca doktoranckie w ramach grantu ETUDE Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN).

Organizacja pracy Biblioteki UMW od 30.11.2020 r.

Od 30 listopada Biblioteka wznawia działalność w zakresie wypożyczania zbiorów. Dla użytkowników udostępniony zostaje Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia). Lada I piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Środki na publikacje dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci UMW mogą ubiegać się o dofinansowanie publikacji w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Środki dostępne są w Funduszu Nauki OS2 RID, dają między innymi możliwość sfinansowania korekty językowej.

Obowiązek posiadania konta e-mail w domenie uczelni

W związku z akceptacją przez Senat UMW elektronicznego sposobu głosowania, osoby, które do tej pory nie założyły konta w domenie uczelni, proszone są o spełnienie tego obowiązku w najszybszym możliwym terminie.

Przedłużenie zdalnego nauczania do 30.04.2020

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola podjęło decyzję o dalszym prowadzeniu zajęć dydaktycznych wyłącznie w formie zdalnej na wszystkich uczelniach Wrocławia i Opola do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Nowość: Specjalizacja z psychologii klinicznej

Starania trwały 2 lata, w kwietniu 2020 roku rozpocznie się szkolenie. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uruchamiamyw ramach szkolenia podyplomowego  pięcioletnią specjalizację z psychologii klinicznej.

Nagrody Rektora dla pracowników Wydziału Lekarskiego

To było wyjątkowo uroczyste posiedzenie Radu dyscypliny nauki medyczne. Po raz pierwszy w nowej formule wręczone zostały Nagrody Rektora za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną.

Ewaluacja 2017-2020 - co już wiemy?

Pracownicy Biblioteki Głównej UMW przygotowali kompilację znanych na dziś informacji z zakresu publikacji w kontekście ewaluacji. Warto podkreślić, że dotyczy ona lat 2017-2020 i będzie przeprowadzona po raz pierwszy na nowych zasadach w 2021r.