Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Nasi naukowcy ze stypendiami Uniwersytetu w Edynburgu

W 2017 roku cztery osoby związane z naszą uczelnią skorzystały ze stypendiów i szkoleń oferowanych w ramach programu stypendialnego The Polish School of Medicine Memorial Fund Uniwersytetu w Edynburgu.

7. edycja konkursu FameLab

Już po raz 7. trwa nabór do konkursu FameLab, w którym naukowcy doskonalą sztukę występów publicznych. Najważniejszą częścią zgłoszenia jest 3-minutowy film – nagranie wystąpienia o nauce.

Zajęcia na basenie dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr Krzysztof Aleksandrowicz, informuje, że studenci i doktoranci z niepełnosprawnością ponownie mogą korzystać z dodatkowych zajęć na basenie.

Wybory uzupełniające do rad wydziałów

W związku z wygaśnięciem mandatów przeprowadzone będą wybory uzupełniające do rad wydziałów kadencji 2016-2020 na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego.

Wyjazd dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Do 27 listopada studenci i doktoranci z niepełnosprawnością chętni na bezpłatny wyjazd szkoleniowo-integracyjny zapisywać się mogą w Biurze Obługi Studenta. Spotkanie zaplanowano od 15 do 17 grudnia 2017 roku w Karpaczu.

Spotkanie dla studentów z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20.11.2017 w Jubilatce.

Szybka ścieżka do dużych pieniędzy

W ten sposób o pieniądze z NCBiR-u staraliśmy się po raz pierwszy. Spółka utworzona przez naukowców dzięki tak zwanej szybkiej ścieżce otrzymała blisko 3 miliony złotych dofinansowania na badania zastosowań grafenu w medycynie.

Odznaczeni przez Prezydenta RP

Prof. Halina Grajeta, prof. Danuta Zwolińska oraz prof. Andrzej Mysiak odebrali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia nadane zostały za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalność dydaktyczną.

Wykład Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt oraz Polskie Towarzystwo Biologii Komórki zaprasza na wykład dr Piotra Podlasza pt.: "Badanie funkcji neuropeptydów z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmu modelowego".