Aktualności - studia doktoranckie
Konsultacje psychologiczne
(30.12.2020)

Studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych organizowanych przez Katedrę i Klinikę Psychiatrii UMW. By umówić się na termin wystarczy kontakt mejlowy.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca
(23.12.2020)

Do 25 stycznia 2021 roku trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, orgnizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. 5 laureatów zaprezentuje swoje wynalazki na wystawie w Genewie.

Interstudent 2021- zgłoszenia
(22.12.2020)

"Interstudent 2021" to konkurs na najlepszego studenta zagranicznego, który mimo obaw i utrudnień pozostał w Polsce. Studiuje, działa społecznie, jest ambasadorem polskiej uczelni w swoim kraju. Zgłoszenia trwają do 19.01.2021 r. 

Konkurs "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021" - zgłoszenia
(22.12.2020)

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2021" trwają do 20.01.2021 r. To nagroda dla osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Wyniki wyborów doktorantów do Rad Dyscyplin 2020
(18.12.2020)

Doktorancka Komisja Wyborcza opublikowała listę kandydatów wybranych do Rad Dyscyplin w grupie doktorantów. Wybrano łącznie 8 przedstawicieli do 3 Rad Dyscyplin.
 

Lista kandydatów do Rad Dyscyplin
(17.12.2020)

Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów zgłoszonych do wyborów do Rad Dyscyplin. Lista dostępna w komunikacie nr 7.

Wybory do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów
(8.12.2020)

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów, Doktorancka Komisja Wyborcza publikuje komunikaty wyborcze. Termin składania kandydatur upływa 14 grudnia 2020. Zapraszamy do kandydowania!

Środki na publikacje dla studentów i doktorantów
(23.10.2020)

Studenci i doktoranci UMW mogą ubiegać się o dofinansowanie publikacji w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Środki dostępne są w Funduszu Nauki OS2 RID, dają między innymi możliwość sfinansowania korekty językowej.

Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej - program PSRP
(22.10.2020)

Parlament Studentów RP ogłasza 2 konkursy skierowane do studentów i doktorantów: na najlepszą pracę dyplomową oraz na aktywność kulturalną w środowisku akademickim. Informuje też o budowie platformy wspierającej działalność kół naukowych.
 

Program START - konkurs na stypendia dla młodych naukowców
(13.10.2020)

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym wspierającym wybitnych młodych naukowców. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł., finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.