Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Pierwszy taki zabieg w Polsce

Zespół dr. hab. Marka Ussowicza po raz pierwszy w Polsce przygotował i podał specyficzne limfocyty przeciwwirusowe pacjentowi po przeszczepieniu szpiku. Ta terapia jest ogromną nadzieją dla pacjentów z obniżonym poziomem odporności.

Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Do 31 maja można zgłaszać swoje kandydatury do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jej członkami mogą zostać osoby do 35. roku życia wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Europa będzie się szkolić zgodnie z naszymi standardami

Przygotowane przez prof. Marka Sąsiadka Europejskie Wymogi Szkolenia w Neuroradiologii Interwencyjnej zostały jednomyślnie przyjęte jako standard szkolenia w Unii Europejskiej i krajach z nią współpracujących.

Nominacja profesorska

Prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz - kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej naszej uczelni odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia 2019r.

Nominacja profesorska

Prof. dr hab. Jacek Daroszewski, zatrudniony w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami UMW, odebrał 2 kwietnia z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Erasmus+ terminarz spotkań komisji ze studentami

Osoby planujące w tym roku akademickim wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu ERASMUS + powinny koniecznie zapoznać się z harmonogramem spotkań. Odbędą się one na początku kwietnia.

Wizyta gości z Zaporoża

Zwiedzą interesujące ich kliniki i katedry, lepiej poznają naszą uczelnię - a przede wszystkim wymienią się doświadczeniami z pracownikami - na naszej uczelni ponownie gości delegacja z Zaporoża.

Rada Doskonałości Naukowej

Prof. Anna Wiela-Hojeńska oraz prof. Dariusz Wołowiec są kandydatami UMW do Rady Doskonałości Naukowej. O wyborze członków gremium zdecyduje ogólnopolskie głosowanie. Do 1 kwietnia trzeba zweryfikować możliwość wzięcia w nim udziału.

Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz we władzach PGS

Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku powołana została do władz Polskiej Grupy Szpiczakowej.