Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Otwarci na niepełnosprawność

Do 22 czerwca pracownicy Biura Obsługi Studenta czekają na zgłoszenia osób, które wezmą udział w projekcie "Otwarci na niepełnosprawność". Cykl szkoleń skierowany jest nie tylko do dydaktyków, ale też pracowników administracji naszej uczelni.

Spotkanie w ramach CONVENTUS CARDIOLOGICUS IV

Zespół Katedry i Kliniki Kardiologii zaprasza na spotkanie naukowe pt: Postępy w leczeniu przeciwzakrzepowym  u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego w ramach spotkań CONVENTUS CARDIOLOGICUS IV.

Wykład prof. Mariusza Wąsika

Diagnostyka i terapia nowotworów w dobie badań genomowych - to tytuł wykładu, który 11 czerwca wygłosi w Klinice Dermatologii prof. Mariusz Wąsik. Otwarte dla wszystkich chętnych spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00.

Wykład prof. Friedricha Köhlera w ramach Visiting Professors

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Fundusz Scientiae Wratislavenses serdecznie zapraszają na wykład prof. Friedricha Köhlera (kierownika Centrum Telemedycyny Sercowo-naczyniowej, Charité, Berlin).

IlI Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej

IlI Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej New Horizons in Personalized Medicine odbędzie się w dniach 19-22 czerwca 2018 r. w Warszawie. Będzie to pierwsze wydarzenie z tej serii organizowane w Polsce.

Nabór wniosków w Programie Mozart

Do 20 czerwca przyjmowane będą wnioski w tegorocznej, siódmej już, edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart".

Summer School on Technologie Transfer in Life Sciences

The 6th International Summer School on Technology Transfer in Life Sciences will take place in Dresden from 17th September – 21st September 2018 with the kind support of external experts on technology transfer.

Zaproszenie na szkolenia w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Zdrowia zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Aktualnie dostępne szolenia dotyczą przede wszystkim działań profilaktycznych.

Zacieśniamy współpracę z Västmanlandem

Przede wszystkim nauka i wymiana doświadczeń - to główne założenia porozumienia omawianego w czasie spotkania władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ze szwedzką delegacją. Łączy nas wieloletnia współpraca.