Spotkanie z przedstawicielami rad dyscyplin

Przewodniczący rad dyscyplin, ich zastępcy i pracownicy administracji przypisani do nowych organów spotkali się z p.o rektora prof. Piotrem Ponikowskim. Ustalili potrzeby i plan działań na najbliższy czas.

Kandydaci na interdyscyplinarne studia doktoranckie wyłonieni

ProHUM to program polegający na utworzeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich organizowanych wspólnie przez dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ostatnia Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Dużo wzruszeń, wspomnień i miłych słów padło w czasie uroczystej części ostatniego posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Po 27 latach, 1 października 2019 roku wydział przestanie istnieć.

Kolejny etap ustalania składu Rad Dyscyplin

Komisja do spraw ustalenia składu rad dyscyplin, na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń, zatwierdziła częściowe składy. W dyscyplinie nauki medyczne listy rankingowe zostały uzupełnione o kolejne osoby.

Prof. Wojciech Kielan na czele Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. Wojciech Kielan, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej UMW został wybrany Prezesem Elektem Towarzystwa Chirurgów Polskich na lata 2019-2021 i Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2021-2023.

RID - dodatkowe środki do wykorzystania

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

Zmarł prof. Krzysztof Wrabec

11 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrabec, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Kardiologii UMW. Uroczystość pogrzebową zaplanowano 18 września od godz. 12.30 na Cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Ustalanie składu Rad Dyscyplin

Rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem będzie ustalenie - zgodnie z zapisami Statutu UMW - składu Rad Dyscyplin. Wszelkie informacje dotyczące procedury, a także listy rankingowe umieszczone zostaną na specjalnej stronie internetowej.

Nowy wykaz czasopism

MNiSW opublikowało nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To, obok wykazu wydawnictw, drugi kluczowy zestaw, na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej.

Międzynarodowy zjazd onkohematologów dziecięcych

11th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and BMT to międzynarodowy zjazd onkohematologów dziecięcych z Niemiec, Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Zjazd odbywa się co roku i ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy.