Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

 

Ogólne kierunki badań

W 2001 r. Katedra i Klinika Angiologii otrzymała nazwę Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Powstał ośrodek zajmujący się diagnostyką i leczeniem współczesnych chorób cywilizacyjnych. Wszystkie człony nazwy jednostki odzwierciedlają kierunek naukowy oraz dydaktyczny Kliniki, a także jej wysokospecjalistyczny profil działalności diagnostyczno-terapeutycznej. W nurcie światowego trendu pozostaje dynamiczny rozwój medycyny endowaskularnej obwodowych zaburzeń krążenia.

 1. Immunopatologia śródbłonka naczyń.
 2. Miażdżyca a mechanizmy immunologiczno-zapalne (zaangażowanie granulocytów, monocytów, makrofagów).
 3. Choroby zapalne naczyń.
 4. Kolagenozy oraz markery immunologicznego zapalenia naczyń.
 5. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera).
 6. Zjawisko apoptozy w angiologii.
 7. Udział endotelin w patogenezie fenomenu Raynauda i rozwoju wczesnych zmian miażdżycowych.
 8. Trombofilia – aspekt kliniczny choroby i zasady diagnostyki.
 9. Zatorowość płucna – groźne dla życia następstwa żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
 10. Zasady diagnostyki i programy leczenia ostrego niedokrwienia tętniczego.
 11. Diagnostyka, terapia, zapobieganie powikłaniom narządowym w przewlekłym niedokrwieniu – etapy zaawansowania choroby.
 12. Syntaza aldosteronu oraz ekspresja receptora wapniowego a progresja procesu miażdżycowego.
 13. Niewydolność tętnic dogłowowych – poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny.
 14. Zespół górnego otworu klatki piersiowej – obraz kliniczny, diagnostyka, decyzje terapeutyczne, rokowanie.
 15. Autoimmunologiczne mechanizmy odpowiedzialne za rozwój cukrzycy typu1.
 16. Patogeneza i optymalizacja programów terapii cukrzycy typu 2. Miejsce chirurgii bariatrycznej we współczesnej diabetologii.
 17. Zespół insulinooporności – ekspresja oraz polimorfizm genu receptora PPARγ w monocytach chorych na cukrzycę i miażdżycę.
 18. Makro- i mikroangiopatia cukrzycowa – współczesne zasady zapobiegania i leczenia nefropatii oraz stopy cukrzycowej.
 19. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne (cukrzyca, pheochromocytoma, nadciśnienie naczyniowonerkowe). Zasady kwalifikacji chorych do zabiegu PTA tętnic nerkowych.
 20. Procedury endowaskularne w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym i w nadciśnieniu naczyniowonerkowym.

 

Najważniejsze osiągnięcia

 1. Akredytacja ośrodka
  • Choroby wewnętrzne
  • Angiologia
  • Diabetologia
  • Hipertensjologia
 2. Modułowe połączenie Kliniki z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Zakładem Radiologii Inwazyjnej w Uniwersytecki Ośrodek Chorób Naczyń na bazie Szpitala Klinicznego;
 3. Dynamiczny rozwój medycyny endowaskularnej w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym i w nadciśnieniu naczyniowonerkowym;
 4. Grant genetyczny „Cukrzyca typu MODY na Dolnym Śląsku";
 5. Trombofilia - aspekt kliniczny choroby i zasady diagnostyki;
 6. Kolagenozy oraz pierwotne i wtórne zapalenia naczyń;
 7. ANGIO-DIABETOLOGIA - wyzwania współczesnej medycyny: wiodąca specjalność wrocławska i jak dotąd jedyna w Polsce, cykliczne konferencje z tego zakresu;