Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - pracownicy

Sekretariat
Urszula Wasilewska
tel.: 71 733 22 00
e-mail: urszula.wasilewska@umed.wroc.pl
 
Adiunkci
dr hab. Izabela Gosk-Bierska
tel.: 71 733 22 60
e-mail: izabela.gosk-bierska@umed.wroc.pl

dr Dorota Bednarska-Chabowska
tel.: 71 733 22 20
e-mail: bedchab@wp.pl

dr Rafał Małecki
tel.: 71 733 22 10
e-mail: rafal.malecki@umed.wroc.pl

dr Maciej Rabczyński
tel.: 71 733 22 10
e-mail: maciej.rabczynski@umed.wroc.pl

Asystenci
lek. Marta Wasilewska (adiunkt dydaktyczny)
tel. 71 733 22 34
e-mail: marta.wasilewska@umed.wroc.pl

Rezydenci
lek. Michał Gronek
tel. 71 733 22 10

lek. Magda Giełzak
tel.: 733 22 34

Lekarze kliniczni (USK)
dr Andrzej Dołyk
tel.: 71 733 22 40

dr Joanna Kluz
tel.: 71 733 22 20

lek. Edwin Kuźnik
tel.: 71 733 22 34
e-mail: edvin@op.pl

lek. Marcin Pawlak
tel.: 71 733 22 40
e-mail: m86pawlak@gmail.com

lek. Jarosław Nowak
tel 71 733 22 40

lek. Małgorzata Janków
tel. 71 733 22 40
 
Doktoranci
lek. Agnieszka Majer-Łobodzińska
tel.: 71 733 22 34

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
mgr Urszula Jakobsche-Policht
tel.: 71 733 22 95, 71 733 22 92

Jadwiga Bittner,
tel.: 71 733 22 95, 71 733 22 92

Sekretariat medyczny (USK)
Elżbieta Rybicka, tel.: 71 733 22 50
 
 
Laboratoria, Pracownie i Poradnie działające przy Katedrze i Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Laboratorium Naukowe Krzepnięcia i Fibrynolizy
kierownik: mgr Urszula Jakobsche-Policht – tel.: 71 733 22 95, 71 733 22 92
 
Pracownia Echo-Dopplerowska Serca i Układu Naczynioweg
o
kierownik: dr hab. Izabela Gosk-Bierska – tel.: 71 733 22 32
 
Pracownia USG tarczycy i narządów jamy brzusznej
kierownik: lek. Marta Wasilewska – tel.: 71 733 22 27
 
Pracownia Kompresjoterapii
kierownik: mgr Teresa Nowak – tel.: 71 733 22 30
 
Pracownia Holterowska
kierownik: dr Andrzej Dołyk – tel.:71 733 22 30
 
Pracownia Prób Wysiłkowych (bieżnia Track-Master)
kierownik: lek. Jarosław Nowak- tel.: 71 733 22 30
 
Pracownia Reoangiografii Impedancyjnej
kierownik: dr Maciej Rabczyński -  tel.: 71 733 22 30
 
Pracownia Segmentarnych Pomiarów Ciśnienia Tętniczego Krwi
kierownik: lek. Edwin Kuźnik – tel.: 71 733 22 30
 
Pracownia Wideokapilaroskopii
kierownik: dr Dorota Bednarska-Chabowska – tel.: 71 733 22 31
 
Pracownia Tonometrii Aplanacyjnej
kierownik: lek. Marcin Pawlak – tel. 71 733 22 30
 
Pracownia Bezdechu Śródsennego
kierownik: dr Rafał Małecki – tel.: 71 733 22 30
 
 
 
Poradnie - rejestracja:
tel.: 71 733 16 00
 
Poradnia Angiologiczna (gabinet) tel.: 71 733 16 24
Poradnia Diabetologiczna (gabinet) tel.: 71 733 16 75
 

20.09.2018