Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

ul. M.Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 01 faks: 71 770 30 03
e-mail: kcd@spsk1.com.pl
strona: www.ChDZ.pl

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Dariusz Patkowski
tel.: 71 770 30 00
faks: 71 770 30 03