Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, 
Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl

Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl


Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl

Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl


Zakład Chirurgii Endo​waskularnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl
 
p.o. kierownika
lek med. Maciej Malinowski
tel. 71 733 20.35


Pracownia Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej

Kierownik
dr Przemysław Szyber
tel.: 71 733 20 55
e-mail: mountainbike@o2.pl
 

16.04.2018