Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, 
Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Piotr Szyber
tel.: 71 733 20 21
e-mail: piotr.szyber@gmail.com


Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Piotr Szyber
tel.: 71 733 20 21
e-mail: piotr.szyber@gmail.com


Zakład Chirurgii Endo​waskularnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Artur Pupka
tel.: 71 733 20 02, 601 739 126
e-mail: artur.pupka@umed.wroc.pl

02.03.2016