Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej - pracownicy

Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl

Zastępca kierownika
Lek. med. Maciej Malinowski
tel. 733 20 35
e-mail: maciej.malinowski@umed.wroc.pl

Sekretariat
Magdalena Emilianowicz
tel.: 71 733 20 03
e-mail: magdalena.emilianowicz@umed.wroc.pl

Profesorowie
prof. dr hab. Andrzej T. Dorobisz
tel.: 71 33 20 95
e-mail: andrzej.dorobisz@umed.wroc.pl

prof. dr hab. Jan Skóra
tel.: 71 733 20 20
e-mail: jskora@mp.pl

prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
tel. 733 20 40

Adiunkt dydaktyczny
dr Tomasz Dawiskiba
tel.: 71 733 20 55
e-mail: tomasz.dawiskiba@umed.wroc.pl

Adiunkt
Dr Piotr Barć
tel. 71/733-20-30

Asystenci
Lek. Krzysztof Jacyna
tel. 71/733-20-30

Lek. Agnieszka Lepiesza
tel. 71/733-20-65

Lek. Marcin Merenda
tel. 71/733-20-30

Lek. Aleksandra Milnerowicz
tel. 71/733-20-10

Lek. Marcin Rychter
tel. 71/733-20-55

Lek Wojciech Sekula
tel. 71/733-20-10 

Doktoranci
lek. Maciej Antkiewicz
tel. 71 733 20 55

Rezydenci
Lek. Katarzyna Frączkowska
tel. 71/733-20-66

Lek. Katarzyna Kulikowska
tel. 71/733-20-66

Lek. Michał Leśniak
tel. 71/733-20-65

Lek. Monika Matyjaszczyk
tel. 71/733-20-65

Lek. Mateusz Szponder
tel. 71/733-20-65 

17.12.2018