Zakład Chirurgii Endowaskularnej - pracownicy

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: magdalena.emilianowicz@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika
Lek Maciej Malinowski
maciej.malinowski@umed.wroc.pl
tel. 71 733 20 35

Asystent
Dr Tadeusz Dorobisz e-mail: tadeusz.dorobisz@umed.wroc.pl
tel. 71/733-20-65
 

16.04.2018