Dydaktyka

W Klinice Chirurgii Serca prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego. Ćwiczenia składają się z prelekcji omawiających najważniejsze zagadnienia kardiochirurgiczne i z zajęć przy łóżku chorego. Studenci zapoznają się z interpretacją wyników badań diagnostycznych, terapią farmakologiczną, a część z nich uczestniczy w zabiegach operacyjnych. Program zajęć obejmuje omówienie m.in. choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań, głównie w aspekcie leczenia operacyjnego, a także nabyte i wrodzone wady serca, przeszczep serca, choroby wielkich naczyń. W gablocie dydaktycznej w Klinice znajdują się wszystkie informacje dotyczące dydaktyki.