Nauka

Główne kierunki badawcze

 1. Stężenie wybranych adipocytokin u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia serca.
 2. Ocena histologiczna jakości materiału używanego do wykonania przęseł aortalno-wieńcowych w zależności od sposobu ich chirurgicznego pobrania.
 3. Obserwacja skuteczności śródoperacyjnej ablacji u pacjentów poddanych operacji zastawki mitralnej.
 4. Ocena chirurgicznego leczenia infekcyjnych powikłań gojenia mostka.
 5. Przebieg pooperacyjny u pacjentów poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej i aortalnej w zależności od zastosowanej protekcji mięśnia sercowego.
 6. Obserwacja pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek operowanych kardiochirurgicznie w Klinice Chirurgii Serca we Wrocławiu.

Publikacje

 1. Jacek Jakubaszko, Jakub Marczak: Stłuczenie serca i płuc. W: 20 lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu; red. nauk. Juliusz Jakubaszko; Wrocław, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej; SR-Poligrafia, 2011, 41–50.
 2. Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Dariusz Wołowiec, Jarosław Dybko, Bożena Jaźwiec, Mirosław Słowik, Jacek Jakubaszko, D. Woszczyk, L. Karabon, Kazimierz Kuliczkowski: Expression of PIM-2 i NF-κB is increased in patients with acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL) and correlates with complete remission rate Acta Haematol. Pol. 2011, Vol. 42 supl.,  51 poz. O-19XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16–18 wrzesień 2011 r. Streszczenia.
 3. Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Dariusz Wołowiec, Jarosław Dybko, Iwona Prajs, Marek Kiełbiński, Jacek Jakubaszko, D. Woszczyk, Kazimierz Kuliczkowski: Increased concentration of matrix metalloproteinases -2 and -9 (MMP-2, MMP-9), tissue inhibitors of metalloproteinases -1 and -2 (TIMP-1, TIMP-2), as well as expression of EMMPRIN (CD147) in multiple myeloma patients Acta Haematol. Pol. 2011, Vol. 42 supl. 59–60 poz. P-1XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16–18 wrzesień 2011 r. Streszczenia.
 4. Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Dariusz Wołowiec, Jarosław Dybko, Iwona Prajs, Jacek Jakubaszko, Lidia Karabon, Kazimierz Kuliczkowski: Concentrations of metalloproteinased-9 (MMP-9), metalloproteinases -1 and -2 tissue inhibitors (TIMP-1, TIMP-2), tumor necrosis factor-α (TNF-α), hepatocyte growth factor (HGF), dickkopf related proten 1 (DKK-1) and emmprin (CD147) expression are increased in patients with myeloma multiplex and MMP-9 correlates with advanced stage of disease Blood 2011, Vol. 118 no. 21 (on-line), poz. 5069 53rd Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Diego, California, December 10–13, 2011. Abstracts.
 5. Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Dariusz Wołowiec, Jarosław Dybko, Bożena Jaźwiec, Mirosław Słowik, Jacek Jakubaszko, Tomasz Owczarek, Krzysztof Grzymajło, Kazimierz Kuliczkowski: Expression of PIM-2 and NF-κB is increased in patients with acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL) and correlates with complete remission rate Blood 2011, Vol. 118 no. 21 (on-line), poz. 4648. 53rd Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Diego, California, December 10–13, 2011. Abstracts.
 6. Małgorzata Szulc, Małgorzata Radwan-Oczko, Dariusz Janczak, Wojciech Kustrzycki, Dagmara Baczyńska, Dagmara Michałowska.: Obecność Porphyromonas gingivalis w materiale pobranym z tętnic szyjnych i wieńcowych. Dent. Med. Probl. 2011, Vol. 48 no. 1, 132 poz. 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wieloprofilowość leczenia periodontologicznego". Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2011 r.
 7. Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Tomasz Płonek, Jakub Marczak, Tomasz Szydełko.: In situ revascularisation with silver-coated polyester prostheses and arterial homografts in patients with aortic graft infection – a prospective, comparative, single-centre study. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2011, Vol. 41 no. 1, 61–67.
 8. Artur Pupka, Jan Skóra, Tomasz Płonek: Response to comment regarding "Immunosuppression following fresh arterial homograft implantation for aortic graft infections" [letter to the editor]. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2011, Vol. 41 no. 6, 859–860.
 9. Tomasz Bańkowski, Jakub Marczak, Marta Waliszewska, Marek Pelczar, Jacek Jakubaszko, Wojciech Kustrzycki: Czy przedoperacyjne migotanie przedsionków w istotnym stopniu wpływa na wczesne wyniki pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z powodu niedomykalności mitralnej? Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011, T. 8 nr 1, 37–43.
 10. Maciej Rachwalik, Dorota Diakowska, Wojciech Kustrzycki.: Serum concentration of selected adipocytokines in patients with coronary artery disease suitable for surgical revascularization: a preliminary study. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011, T. 8 nr 4, 432–436.
 11. Rafał Nowicki, Jakub Marczak, Andrzej Stachurski, Wojciech Kustrzycki: Sterno-bronchial fistula – an extremely rare complication after coronary artery bypass grafting. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011, T. 8 nr 3, 345–347.
 12. Jacek Jakubaszko, Adam Domanasiewicz, Jakub Marczak, Wojciech Kustrzycki: Wykorzystanie sieci większej w leczeniu pooperacyjnej martwicy mostka i infekcji śródpiersia – opis przypadku. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011, T. 8 nr 2, 272–275.
 13. Rafał Nowicki, Jolanta Saczko, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Julita Kulbacka, Agnieszka Chwiłkowska, Anna Choromańska, Nina Skołucka, Andrzej Dumański, Wojciech Kustrzycki: Ocena porównawcza właściwości protekcyjnych różnych rodzajów kardioplegii krystalicznej z wykorzystaniem hodowli kardiomiocytów in vitro. Kardiol. Pol. 2011, T. 69 supl. 3,  S120 poz.1742. XVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24–26 listopada 2011 r.
 14. Wojciech Kustrzycki: Śluzak lewego przedsionka : komentarz redakcyjny [do pracy: E. Gaszewska-Żurek et al. "Cardiac myxoma – clinical presentation and long-term post-operative follow-up". Kardiol. Pol. 2011, T. 69 nr 4, 329–334. Kardiol. Pol. 2011 T. 69 nr 4, 335.
 15. Wojciech Kustrzycki: Klinika Chirurgii Serca w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu: poszanowanie tradycji i bezprecedensowe perspektywy rozwoju. Medium Gaz. DIL 2011, nr 6–7(251–252), 15.