Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
tel.: 71 395 75 49, 372 73 70
faks: 71 325 52 42
e-mail: WK-17@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Brygida Knysz
tel.: 71 395 75 49, 372 73 70;
faks: 71 325 52 42
e-mail: brygida.knysz@gmail.com
 

 

Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
tel.: 71 395 75 49, 372 73 70
faks: 71 325 52 42
e-mail: WK-17@umed.wroc.pl

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Brygida Knysz
tel.: 71 395 75 49, 372 73 70;
faks: 71 325 52 42
e-mail: brygida.knysz@gmail.com
 

 

Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych

ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław
tel.: 71 356 07 80
faks 71 356 07 83
e-mail: WK-17.2@umed.wroc.pl

Kierownik Pracowni
dr n. med. Jacek Gąsiorowski
tel.: 71 356 07 80
e-mail: jacek.gasiorowski@umed.wroc.pl