18. Kongres Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Marek Bolanowski realacjonuje przebieg 18. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii (European NeuroEndocrine Association – ENEA), który odbył się w w dniach 17-20 października 2018 r. we Wrocławiu.

W Kongresie ENEA wzięło udział około 300 osób, z tego ponad 60 z Polski. Poza Europą uczestnicy reprezentowali Kanadę, USA, Meksyk, Brazylię, Peru, Koreę Południową, Arabię Saudyjską, Izrael i Uzbekistan. Program naukowy obejmował 5 sesji plenarnych, 13 sympozjów, 2 sesje doniesień ustnych, 9 spotkań z profesorami i 2 sesje plakatowe, w których przedstawiono 82 postery. Pracownicy Kliniki byli autorami 9 posterów, wśród prowadzących sesje naukowe byli dr Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska i prof. Marek Bolanowski.

Kongres ENEA 2018

Wykłady plenarne poświęcone były najnowszym odkryciom i osiągnięciom klinicznym w zakresie neuroendokrynologii. Pierwszy z nich, będący prezentacją Laureata Nagrody im. Rolfa Gaillarda poświęcony roli prolaktyny wygłosił prof. Philippe Chanson (Francja). Pozostałe wykłady plenarne dotyczyły nowotworów neuroendokrynnych, neuronów podwzgórza, choroby Cushinga, hormonu wzrostu. Ten ostatni przedstawił prof. John Kopchick (USA) - twórca antagonisty hormonu wzrostu – nowatorskiego leku stosowanego w akromegalii. W innych sesjach przedstawiano wyniki leczenia rzadkich chorób endokrynologicznych nowymi lekami i najnowsze osiągnięcia nauk podstawowych. Pracami Komitetu Naukowego kongresu kierował prof. Jacques Drouin z Kanady a jednym z jego członków był prof. M. Bolanowski. Tradycją kongresów ENEA są prezentacje młodych naukowców (ENEA Young Researchers Committee - EYRC). Doniesienia kongresowe wielu z nich zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnych a ich autorom przyznano granty refundujące koszty podróży.

Kongres ENEA 2018_2

Obrady odbywały się w pomieszczeniach dydaktycznych budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w uroczystej inauguracji kongresu uczestniczyli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Marek Ziętek i dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Joanna Nyczak.

Rektor Marek Ziętek na Kongresie ENEA
Prezydent ENEA

W pracach miejscowego komitetu organizacyjnego, któremu przewodniczył prof. Marek Bolanowski, uczestniczyli dr Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, dr Marcin Kałużny, dr Eliza Kubicka, dr Justyna Kuliczkowska-Płaksej oraz prof. Andrzej Milewicz. Profesjonalną organizację zapewniło wrocławskie Convention Bureau. Dużą pomoc okazali także członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice. Kolejny Kongres ENEA odbędzie się w 2020 r. w Porto.

Kongresy ENEA są organizowane co dwa lata przez ośrodki o znaczących osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie. Przyznanie organizacji kongresu ENEA naszemu miastu stanowi prestiżowe wyróżnienie i jest wyrazem uznania dla wrocławskiego ośrodka endokrynologicznego. Nasze starania o przyznanie kongresu zaczęły się prawie 10 lat temu, kiedy listy intencyjne z poparciem naszej aplikacji wystosowała do Zarządu ENEA ówczesna Minister Zdrowia Ewa Kopacz i Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Było to kolejne międzynarodowe wydarzenie endokrynologiczne współorganizowane przez naszą Katedrę i Klinikę Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami. Wcześniej organizowaliśmy m.in. 16. Kongres Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE) w 2014 r., Kurs Kształcenia Podyplomowego ESE w Endokrynologii Diabetologii i Chorobach Metabolicznych w 2016 r., czy międzynarodowy kurs przysadkowy w 2017 r.