Ankieta - zmiany w kredytach studenckich

Ankieta przeprowadzana jest w związku z działaniami planowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie usprawnienia funkcjonującego od 1998 roku systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

Z wiązku z trwającą pandemią i dynamiznymi zmianami w sposobie odbywania studiów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, by ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w studiowaniu.

Dlatego Ministerstwo zamierza podjąć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 roku systemu preferencyjnych kredytów studenckich.   

Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało ankietę, ktora pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie. 

Link do ankiety aktywnej do 17 czerwca 2020 r. znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego- pod następującym adresem:

https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

 Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie