Badanie lekarskie

Zarządzenie nr 85/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów

Informujemy, iż w celu przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich dziekanat:

  • wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy osobom przyjętym podczas rekrutacji ,
  • wezwie i wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy, pozostałych uczestników studiów doktoranckich w przypadku konieczności przedłużenia badań lekarskich.

Wykaz placówek na badania kandydatów doktorantów, w których wykonywane są nieodpłatnie badania w 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego. - pobierz