Przypominamy, że zgodnie z par. 25 pkt 2 Regulaminu studiów doktoranckich doktorant jest zobowiązany wszcząć przewód doktorski najpóźniej do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Przewody doktorskie na poszczególnych wydziałach

Kryteria ubiegania się o stopień naukowy doktora, określają uchwały poszczególnych wydziałów.

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej