Erasmus+ terminarz spotkań komisji ze studentami

Osoby planujące w tym roku akademickim wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu ERASMUS + powinny koniecznie zapoznać się z harmonogramem spotkań. Odbędą się one na początku kwietnia.

Spotkania komisji związane z wyjazdem na studia i praktyki (absolwenci) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:
1.04.2019, godz. 9:00-14:00, Wydział Lekarski
2.04.2019, godz. 9:00-14:00, Wydział Lekarski
3.04.2019, godz. 9:00-11:00, Wydział Nauk o Zdrowiu
4.04.2019, godz. 9:00-11:00, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
4.04.2019, godz. 11:00-12:00, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej.

Miejsce: ul. Chałubińskiego 6a (II piętro, budynek English Division).

Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Lekarskiego otrzymają e-mail z konkretną godziną spotkania.

Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych studentów odbędzie się 15.04.2019, godz. 10:00 w sali wykładowej im. Wiktora Brossa, ul. M. Skłodowskiej Curie 66. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Nieobecność należy zgłosić przed wyznaczonym terminem spotkania.

UWAGA: Studenci ostatniego roku (wyjeżdżający jako absolwenci) muszą znaleźć miejsce praktyk samodzielnie (ostateczny termin dostarczenia listu intencyjnego: 29.03.2019).


Erasmus+ studies 2019/2020-: timetable of students' meetings with the board of recruitment
This is to inform you that students' meetings with the board of recruitment with regards to studies within the Erasmus+ programme in the academic year 2019/2020 take place as follows:
1.04.2019, 9:00 am -2:00 pm, Faculty of Medicine
2.04.2019, 9:00 am -2:00 pm, Faculty of Medicine
4.04.2019, 11:00 am - 12:00, Faculty of Dentistry
Place: Chałubińskiego 6a str. (II floor, English Division ).
Organisational meeting for accepted students takes place on 15 April at 11:00 am in a lecture hall (Wiktor Bross), ul. M. Skłodowskiej Curie 66.
Attendance at the meetings is obligatory. Absence has to be reported before the meeting.
Students of the faculty of medicine and dentistry will receive an e-mail with a precise hour of the meeting with the board of recruitment.