Europa będzie się szkolić zgodnie z naszymi standardami

Przygotowane przez prof. Marka Sąsiadka Europejskie Wymogi Szkolenia w Neuroradiologii Interwencyjnej zostały jednomyślnie przyjęte jako standard szkolenia w Unii Europejskiej i krajach z nią współpracujących.

Prof. Marek Sąsiadek, prezydent Dywizji Neuroradiologii (Division of Neuroradiology) Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) przedstawił na spotkaniu Rady UEMS (UEMS Council) przygotowane pod jego kierunkiem Europejskie Wymogi Szkolenia w Neuroradiologii Interwencyjnej (European Training Requirements in Interventional Neuroradiology).

Dokument został przyjęty jednogłośnie (jako jedyny spośród 8 prezentowanych programów szkolenia), zarówno przez Komitet Doradczy UEMS (Advisory Board), składający się z prezydentów europejskich sekcji reprezentujących wszystkie specjalności lekarskie, jak przez Radę UEMS (UEMS Council), składającą się z delegatów Naczelnych Izb Lekarskich z całej Europy. Na tej podstawie dokument przygotowany przez prof. Sąsiadka stanie się standardem w zakresie szkolenia w neuroradiologii interwencyjnej w krajach Unii Europejskiej i stowarzyszonych z Unią Europejską.

Spotkanie odbyło się w dniach 12-13.04.2019 w Brukseli.