Ewaluacja 2017-2020 - co już wiemy?

Pracownicy Biblioteki Głównej UMW przygotowali kompilację znanych na dziś informacji z zakresu publikacji w kontekście ewaluacji. Warto podkreślić, że dotyczy ona lat 2017-2020 i będzie przeprowadzona po raz pierwszy na nowych zasadach w 2021r.

Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni.  W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę afiliowane do podmiotu osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie.

Ze względu na założenie, że to jakość publikacji, a nie ich liczba świadczy o poziomie badań naukowych wprowadzony zostanie limit ocenianych osiągnięć – liczba publikacji pracownika ograniczona do maksymalnie 4 slotów (sumy udziałów  jednostkowych pracownika w publikacjach). Publikacje powinny mieć związek z badaniami prowadzonymi w dyscyplinie zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dyscyplinie.

W ewaluacji oceniane będą:

  • artykuły naukowe,
  • monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w monografiach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie - link.