•  Immatrykulacja odbędzie się ................................................... w  Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Marcinkowskiego 6

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do Dziekanatu w celu odebrania indeksu, elektronicznej legitymacji, umowy.

Opłaty za indeks ( 8 zł) i legitymację (17 zł) należy dokonać na konto ogólne Uniwersytetu Medycznego:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Konto: Kredyt Bank S.A. IV o/ Wrocław
35 1500 1793 1217 9000 9997 0000

W dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko ,tytuł wpłaty (opłata za indeks, legitymację, studia doktoranckie).
Prosimy o przyniesienie potwierdzenia  wpłaty.

  •  Po ............................... ukażą się na stronie listy rankingowe osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium doktoranckiego i projakościowego.

Podczas wizyty będzie można również złożyć wnioski o stypendia.