Konkurs na humanistyczną pracę naukową

Do 5 kwietnia trwa nabór prac w V edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Laureat nagrody otrzyma 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.
Każda z czterech minionych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Czwórka dotychczasowych laureatów nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN) – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. Sajewska przekazała wygraną na cele charytatywne.

I etap konkursu

1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2018 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • dotyczy zakresu nauk humanistycznych.

Do konkursu nie może zostać zgłoszona praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

2. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • uczelnia,
  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział);
  • instytut naukowy,
  • wydawnictwo naukowe
  • inne instytucje naukowe

Każda z wymienionych jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.

Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Zgłoszenie należy wysłać na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (042 635-40-14, e-mail: br@uni.lodz.pl), przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

II etap konkursu

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu, Kapituła nominuje do nagrody nie więcej niż pięć prac. Ich autorzy zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym, po przeprowadzeniu rozmowy z autorem, Kapituła dokonuje wyboru laureata albo odstępuje od przyznania nagrody. Wręczenie nagrody następuje jesienią podczas uroczystej gali.

REGULAMIN KONKURSU