Nagroda za osiągnięcie medyczne w USK w 2019 roku

Takie wyróżnienie przyznamy po raz pierwszy w historii. Do 17 stycznia 2020 zgłaszać można kandydatów do Nagrody im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcie medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 2019.

Uroczysta gala wręczenia nagród wpisana będzie w obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. – To wyróżnienie idealnie łączy naszą przeszłość, odwołując się do znakomitego lekarza jakim był prof. Wiktor Bross, z teraźniejszymi osiągnięciami i przyszłością, bo nie mam wątpliwości, że nagrodzeni będą zmieniać i rozwijać medycynę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – mówi p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski.

Nominować można osoby indywidualne lub zespoły kliniczne związane z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Zgłaszający może, ale nie musi być członkiem wskazywanego zespołu. Zgłoszenia mogą pochodzić od pracowników innych jednostek organizacyjnych.

Przez osiągnięcie medyczne rozumie się nowatorski, niestandardowy zabieg, zastosowaną nowoczesną terapię  lub wprowadzoną nową, niestosowaną dotychczas procedurę, formę leczenia. Zgłaszać można osiągnięcia zrealizowane w 2019 roku.

Formularz zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. prof. Wiktora Brossa „Osiągnięcie medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w 2019 roku” - LINK

Zgłoszenia wysyłać można skanem pod adres rk@umed.wroc.pl lub dostarczyć do sekretariatu Prorektora ds. Klinicznych UMW w rektoracie przy Wyb. Pasteura 1.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 stycznia 2020 roku.