Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Informacje w sprawie nostryfikacji dyplomów lekarzy otrzymanych za granicą, przyjmowanie interesantów oraz wniosków ws. wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego:

ostatnia środa miesiąca w godz. 9.30-12.30 

UWAGA:
z uwagi na zmianę przepisów dotyczących postępowania nostryfikacyjnego Dziekanat dla Kandydatów do nostryfikacji dyplomów lekarzy czynny będzie:
w listopadzie: 14 oraz 28 LISTOPADA 2018 r. 
w grudniu: 19 GRUDNIA 2018 r.

 

UWAGA WAŻNE:

W przypadku podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o konieczności złożenia przez Kandydata egzaminów w celu uznania dyplomu Kandydata za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – kierunek lekarski, obowiązują egzaminy w formie testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru, próg zdawalności 70 % - dla każdego z wyznaczonych przedmiotów.

Zadania testowe przygotowywane są w oparciu o podręczniki referencyjne do Lekarskiego Egzaminu Końcowego: https://www.cem.edu.pl/pel_podreczniki.php.

WYNIKI EGZAMINÓW DLA OSÓB NOSTRYFIKUJĄCYCH DYPLOM LEKARZA
21 listopada 2018 r.

KOD      WYNIK
0006       NEGATYWNY