Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Informacje w sprawie nostryfikacji dyplomów lekarzy otrzymanych za granicą, przyjmowanie interesantów oraz wniosków ws. wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego:

ostatnia środa miesiąca w godz. 9.30-12.30 
 

UWAGA WAŻNE:

W przypadku zobowiązania Kandydata przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego UMW do złożenia egzaminów, obowiązują egzaminy w formie testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru, próg zdawalności 70 % - dla każdego z wyznaczonych przedmiotów.

Zadania testowe przygotowywane są w oparciu o podręczniki referencyjne do Lekarskiego Egzaminu Końcowego: https://www.cem.edu.pl/pel_podreczniki.php.