Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Informacje w sprawie nostryfikacji dyplomów lekarzy otrzymanych za granicą, przyjmowanie interesantów oraz wniosków ws. wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego:

ostatnia środa miesiąca w godz. 9.30-12.30

UWAGA WAŻNE:
zadania testowe przygotowywane są w oparciu o podręczniki referencyjne do Lekarskiego Egzaminu Końcowego: https://www.cem.edu.pl/pel_podreczniki.php.
 

WYNIKI EGZAMINÓW DLA OSÓB NOSTRYFIKUJĄCYCH DYPLOM LEKARZA

28 LUTEGO 2018 R.

KOD

WYNIK

0001

NEGATYWNY

0002

NEGATYWNY

0003

NIEOBECNY

0004

NEGATYWNY

0005

NEGATYWNY

0006

NEGATYWNY

0007

NEGATYWNY

0008

NEGATYWNY

0009

NEGATYWNY

0010

NEGATYWNY

0011

NEGATYWNY

0012

NEGATYWNY

0013

NEGATYWNY

0014

POZYTYWNY

0015

POZYTYWNY