Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Informacje w sprawie nostryfikacji dyplomów lekarzy otrzymanych za granicą, przyjmowanie interesantów oraz wniosków ws. wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

ostatnia środa miesiąca w godz. 9.30-12.30
W lutym - w sprawie nostryfikacji - Dziakanat czynny będzie w dniu 21 lutego br. w godz. 9.30 - 12.30.

UWAGA WAŻNE:
zadania testowe przygotowywane są w oparciu o podręczniki referencyjne do Lekarskiego Egzaminu Końcowego: https://www.cem.edu.pl/pel_podreczniki.php.