Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Informacje w sprawie nostryfikacji dyplomów lekarzy otrzymanych za granicą, przyjmowanie interesantów oraz wniosków ws. wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

ostatnia środa miesiąca w godz. 9.30-12.30