Obowiązek posiadania konta e-mail w domenie uczelni

W związku z akceptacją przez Senat UMW elektronicznego sposobu głosowania, osoby, które do tej pory nie założyły konta w domenie uczelni, proszone są o spełnienie tego obowiązku w najszybszym możliwym terminie.

Obowiązek posiadania i posługiwania się w korespondencji służbowej kontem w domenie uczelni reguluje dla pracowników Zarządzenie Rektora 4/XVR/2012 , dla studentów zaś Regulamin studiów.

Zwracamy uwagę, że w obecnej sytuacji będzie to niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniach Senatu, Rad Dyscyplin a także wyborach elektorów i wyborze rektora.

Instrukcję opisującą krok po kroku niezbędne działania znaleźć można na stronie Centrum Informatycznego https://www.umed.wroc.pl/ci-poczta.