Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej ogłosiła najnowszą ofertę stypendialną na przyszły rok akademicki. O udział w stażach czy kursach starać się mogą studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy oraz nauczyciele akademiccy. 

W ofercie skierowanej do studentów i absolwentów znajdują sie przede wszystkim stypendia na pobyty studyjne oraz wakacyjne kursy języka niemieckiego. Doktoranci i młodzi naukowcy mogą starać sie o sfinansowanie pobytów badawczych różnej dlugosci, podobnie jak utytułowani naukowcy i nauczyciele akademiccy. Ci ostatni dodatkowo mogą aplikować o staże oraz uczestnictwo w wymianie bilateralnej.

Aktualna oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Opisy wszystkich stypendiów, a także inne cenne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.daad.pl

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować telefonicznie pod numerem (22) 395 54 05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lukasz.wolosz@daad.pl