Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019

4 lutego 2019 roku otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL, pozwalającego na sfinansowanie badań nad technologiami wspierającymi osoby z demencją. 

Podsatwowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/

Zapraszamy do kontaktu:
Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych