Powstało Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych

W dniu 22 lipca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM).  Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.

Inicjatorem wydarzenia był obecny Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Logo Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
Delegaci na Doktiranckim Forum Uczelni Medycznych

Na mocy uchwalonego Statutu członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostali:
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentowali Mateusz Patyk i Jurand Silicki z Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej oraz Piotr Cierpikowski z Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie DFUM  w portalu Facebook.