Przedłużenie zdalnego nauczania do 30.04.2020

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola podjęło decyzję o dalszym prowadzeniu zajęć dydaktycznych wyłącznie w formie zdalnej na wszystkich uczelniach Wrocławia i Opola do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tym samym, zgodnie z decyzją p.o. rektora UMW, zdalne nauczanie utrzymano w terminie do 30 kwietnia 2020 także na naszej Uczelni.