Rada Doskonałości Naukowej

Prof. Anna Wiela-Hojeńska oraz prof. Dariusz Wołowiec są kandydatami UMW do Rady Doskonałości Naukowej. O wyborze członków gremium zdecyduje ogólnopolskie głosowanie. Do 1 kwietnia trzeba zweryfikować możliwość wzięcia w nim udziału.

Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RON) rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Będzie to organ MNiSW działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, dbający o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych.

W skład Rady wejść może po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny określonej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Ostateczny skład grona wyłoniony zostania w ogólnopolskim głosowaniu. Warunkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, w przypadku osób zatrudnionych w Państwa podmiotach, jest – oprócz posiadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora – wcześniejsze złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie i wprowadzenie informacji w tym oświadczeniu do systemu POL-on.

By móc wziąć w nim udział i wesprzeć kandydatów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, czyli prof. Annę Wielę Hojeńską i prof. Dariusza Wołowca, należy w terminie do 1 kwietnia 2019 roku, zweryfikować swoje dane w bazie internetowej. Dokonanie korekty, a także o dodanie do listy wyborców, możliwe jest zgodnie z INSTRUKCJĄ.

Ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania zostanie sporządzona przez komisję wyborczą do dnia 9 kwietnia 2019 r.. Samo głosowanie zaplanowano w terminie 12-30 kwietnia 2019 r. przez elektroniczny system wyborczy,który gwarantuje zachowanie tajności bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania.

Więcej informacji na temat Rady Doskonałości Naukowej znaleźć można na stronie lub kontaktując się z Magdaleną Jakubowicz z Centrum Wspierania Nauki pod nr telefonu 71 784 16 66 lub mailem magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl