Sprawozdanie roczne

1. Do dnia 15 września należy wypełniać roczne sprawozdanie w formie elektronicznej wraz z załączonymi potwierdzeniami za poszczególne aktywności. 
2. Dostęp do formularza jest autoryzowany poprzez podanie loginu i hasła z Centralnego Systemu Autoryzacji. W przypadku braku posiadania konta można je założyć na stronie: https://csa.umed.wroc.pl
3. Formularz dostępny jest pod adresem: http://www.sprawozdanie.umed.wroc.pl
4. Do formularza można logować się dowolną ilość razy, i zapisywać, ale wysłać można tylko raz.

 Podczas wypełniania sprawozdania należy dołączyć skanem potwierdzenia wszelkich aktywności np:
- wykaz publikacji z bazy Bibliografii,
- miesięczne karty ewidencji praktyk ( należy wydrukować ze strony ,,formularze " i potwierdzić u Kierownika Jednostki lub osoby zastępującej w przypadku nieobecności ),
-abstrakty i programy konferencji,
-zaświadczenie o odbyciu stażu itd..

5. Po wypełnieniu elektronicznego sprawozdania rocznego  do systemu http://www.sprawozdanie.umed.wroc.pl i wysłaniu go, loguje się opiekun naukowy lub promotor i wystawia swoją opinię również do 15 wrzesnia.
Pytania dotyczące sprawozdania ( sposobu wypełniania i t.p.) prosimy przesyłać  na adres  doktoranci.am.wroc@gmail.com lub radadoktorantow@umed.wroc.pl
6. W przypadku zmiany nazwiska prosimy o założenie nowego konta.