Sprawozdanie roczne
 

1. Do dnia 22 września należy wypełniać roczne sprawozdanie w formie elektronicznej wraz z załączonymi potwierdzeniami za poszczególne aktywności. 
2. Dostęp do formularza jest autoryzowany poprzez podanie loginu i hasła z Centralnego Systemu Autoryzacji. W przypadku braku posiadania konta można je założyć na stronie: https://csa.umed.wroc.pl 
3. Prosimy o podanie uczelnianego adresu email - w przypadku wystąpienia błędów w sprawozdaniu tą drogą będą Państwo otrzymywali informacje zwrotne. Prosimy o regularnie sprawdzanie poczty stuenckiej. 
3. Formularz dostępny jest pod adresem: http://www.sprawozdanie.umed.wroc.pl
4. Pod adresem http://www.doktoranci.umed.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/08/Przewodnik.docx
znajdą Państwo szczegółowy przewodnik ułatwiający wypełnienie formularza. 
4. Do formularza można logować się dowolną ilość razy, i zapisywać, ale wysłać można tylko raz.
5. Podczas wypełniania sprawozdania należy dołączyć skanem potwierdzenia wszelkich aktywności np:
-wykaz publikacji z bazy Bibliografii (nie wymaga on autoryzacji w Bibliotece) 
-miesięczne karty ewidencji praktyk ( należy wydrukować ze strony ,,formularze " i potwierdzić u Kierownika Jednostki lub osoby zastępującej w przypadku nieobecności ), 
-abstrakty oraz certyfikaty wystawienia pracy/programy konferencji,
-zaświadczenie o odbyciu stażu itd.
-celem uzyskania zaświadczenia o pracy na rzecz Rady Doktorantów prosimy o wypełnienie formularza:
https://forms.gle/axkNpFaKaoRZGReSA
6. Po wypełnieniu elektronicznego sprawozdania rocznego do systemu http://www.sprawozdanie.umed.wroc.pl i wysłaniu go, loguje się opiekun naukowy lub promotor i wystawia swoją opinię również do 22 września.
Pytania dotyczące sprawozdania ( sposobu wypełniania, ect. ) prosimy przesyłać JEDYNIE na adres sprawozdanie.doktoranci@umed.wroc.pl. Problemy zgłaszane innymi drogami nie będą rozpatrywane. 
7. W przypadku zmiany nazwiska prosimy o założenie nowego konta.

13 października 2019 upływa termin dosyłania ewentualnych braków w sprawozdaniach. Dokumenty dosłane po tym terminie nie będą rozpatrywane!