REKRUTACJA 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2,      ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego w dniu ..............

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego w dniu .............

Punktacja do testu na studia doktoranckie 

Osoby zwolnione z egzaminu z języka angielskiego 

Liczba miejsc w poszczególnych jednostkach UMW w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁLEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

DODATKOWE MIEJSCA
 

Zakres materiału na egzamin kierunkowy

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Lakarski Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do której aplikuje kandydat,

  • zarejestrowanie się w systemie IRK

  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce z gumką, w koszulkach, spięte i ponumerowane.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  • zdanie egzaminu ( w formie testu) z języka angielskiego poziom B-B2,
  • zdanie egzaminu kierunkowego,
  • uzyskanie mi nimum 35 pkt. w rekrutacji

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu ......................................... w Sali ................................................................

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2