REKRUTACJA 2017/2018

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2,      ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego w dniu 17.05.2017 r.

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego w dniu 10.05.2017 r.

Punktacja do testu na studia doktoranckie 

Osoby zwolnione z egzaminu z języka angielskiego 

Liczba miejsc w poszczególnych jednostkach UMW w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁLEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

DODATKOWE MIEJSCA
 

Zakres materiału na egzamin kierunkowy

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Lakarski Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do której aplikuje kandydat,

  • zarejestrowanie się w systemie IRK

  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 3 kwietnia 2017r. do 18 kwietnia 2017r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce, w koszulkach, spięte i ponumerowane.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  • zdanie egzaminu ( w formie testu) z języka angielskiego poziom B-B2,
  • zdanie egzaminu kierunkowego,
  • uzyskanie mi nimum 35 pkt. w rekrutacji

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej - Biblioteka UMW

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2