REKRUTACJA 2018/2019

Liczba miejsc w poszczególnych jednostkach UMW w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁLEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

DODATKOWE MIEJSCA (wszystkie wydziały)

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. w Sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej - Biblioteka UMW o godz. 8.45. 
Informacja o egzaminie - pobierz

Uwaga ! Proszę mieć przy sobie dowód osobisty!
 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH

28.05.2018 r.

29.05.2018 r.

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

05.06.2018 r.

07.06.2018 r. - popr.

12.06.2018 r. - popr.

18.06.2018 r.

19.06.2018 r.

20.06.2018 r.

21.06.2018 r.

22.06.2018 r.

(kolejne terminy egzaminów będą ukazywały się sukcesywnie)

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2,      ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Wyniki egzaminu z języka angielskiego w dniu 15.05.2018 r. - pobierz

Punktacja do testu na studia doktoranckie - pobierz

Osoby zwolnione z egzaminu z języka angielskiego - pobierz

Zakres materiału na egzamin kierunkowy

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Lakarski Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do której aplikuje kandydat,

  • zarejestrowanie się w systemie IRK

  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce z gumką, w koszulkach, spięte i ponumerowane.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  • zdanie egzaminu ( w formie testu) z języka angielskiego poziom B-B2,
  • zdanie egzaminu kierunkowego,
  • uzyskanie mi nimum 35 pkt. w rekrutacji

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 8.45 w Sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej - Biblioteka UMW.
Uwaga ! Proszę mieć przy sobie dowód osobisty!

Egzaminy kierunkowe odbywać się będą w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sali nr 2