listy rankingowe

Obecność danego doktoranta na listach nie jest jednoznaczna z przyznaniem stypendium! W uzasadnionych przypadkach komisje stypendialne moga odmówić przyznania środków w oparciu o inne przepisy.