Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK I, II, III, IV uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018

Listy


Lista rankingowa uczestników studiów doktoranckich ROK I
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2017/2018

Listy

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK II,III,IV
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2017/2018

Listy

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.


Lista rankingowa uczestników studiów doktoranckich ROK I
uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Lista

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK II,III,IV
uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Listy

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.
Wniosek znajduje się w zakładce pomoc materialna (załącznik 4 wzór 3 - wniosek- stypendium dla najlepszych doktorantów)