Składanie wniosków o stypendia do dnia 26.10.2018r.

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK I, II, III, IV uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

I rok

II rok

III rok

IV rok


Lista rankingowa uczestników studiów doktoranckich ROK I
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2018/2019

I rok

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK II,III,IV
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2018/2019

II rok

III rok

IV rok

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych do 26.10.2018r


Lista rankingowa uczestników studiów doktoranckich ROK I
uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

I rok

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich ROK II,III,IV
uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

II rok

III rok

IV rok

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów do 26.10.2018r.
Wniosek znajduje się w zakładce pomoc materialna (załącznik 4 wzór 3 - wniosek- stypendium dla najlepszych doktorantów)