Składanie wniosków o stypendia do dnia 15.11.2019r.

Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich  - poprawiona lista stypendiów JMR za I rok 

Lista rankingowa uzupełniająca

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów do15.11.2019r.
Wniosek znajduje się w zakładce pomoc materialna (załącznik - wniosek- stypendium dla najlepszych doktorantów)

Obecność danego doktoranta na listach nie jest jednoznaczna z przyznaniem stypendium! W uzasadnionych przypadkach komisje stypendialne moga odmówić przyznania środków w oparciu o inne przepisy.