Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich
uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017

II rok
III rok
IV rok


Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2016/2017

Listy

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.


Listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich
uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Listy

Osoby będące na przedłużeniu

Lista

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. Wniosek znajduje się w zakładce pomoc materialna (załącznik 4 wzór 3 - wniosek- stypendium dla najlepszych doktorantów)