LISTA RANKINGOWA OSÓB PRZYJETYCH NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK 2018/2019

LISTA RANKINGOWA
30 % NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z I ROKU
ZAKWALIFIKOWANYCH  DO OTRZYMANIA STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWEGO  W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019

LISTA RANKINGOWA
UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z I ROKU
ZAKWALIFIKOWANYCH  DO OTRZYMANIA
STYPENDIUM  DOKTORANCKIEGO W ROKU  AKADEMICKIM 2018-2019