Studia polsko-francuskie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Universite Paris XIII oraz Uniwersytetem  Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi studia niestacjonarne II stopnia typu MBA na kierunku Zarządzanie o specjalności: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej - Management des Organisations Sanitaires et Sociales.

Opis studiów:

Wykładowcami na studiach są:

 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • pracownicy naukowi Universite Paris XIII
 • kadra zarządzająca francuskich jednostek słuzby zdrowia
 • kadra zarządzająca wrocławskich jednostek słuzby zdrowia
 • przedstawiciele władz samorządowych
 • przedstawiciele NFZ

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i w języku francuskim. Zajęcia obcojęzyczne tłumaczone są na język polski.
Program obejmuje prawie 600 godzin wykładów i warsztatów, które są realizowane przez 4 semestry. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.
Absolwenci otrzymują na ukończeniu studiów dwa dyplomy:

 • magisterski - Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • magisterski - Universite Paris XIII

Tematyka studiów obejmuje m.in następujące tematy:

 • organizacja i zarządzanie w jednostkach służby zdrowia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie wynagrodzeniami
 • zarządzanie ryzykiem i jakością
 • statystyka matematyczna
 • prawo cywilne, pracy i medyczne
 • logistyka
 • marketing usług
 • rachunek kosztów w szpitalu - doświadczenia francuskie
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość zarządcza
 • podatki
 • rozliczenia z NFZ
 • europejskie systemy medyczne i społeczne
 • restrukturyzacja jednostek służby zdrowia - case study
 • zarządzanie operacyjne w szpitalu - case study
 • język francuski

Szczegółowe informacje na stronie: www.master.ue.wroc.pl