Stypendium ministra na rok 2017/2018

Doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski w terminie 28.08 do11.09 do godz. 10.00. Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie WLKP pokój nr 3.

Procedura odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz.  1051).  Pełna informacja na temat kryteriów otrzymywania stypendium oraz zasad składania wniosków (w tym formularze wniosków do pobrania wraz z instrukcjami) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz wykaz osiągnięć naukowych dla Rady Wydziału (pobierz) należy składaćw terminie 28.08 do11.09 do godz.10.00 w Dziekanacie WLKP pok. nr 3.

Wnioski składane przez doktorantów będą opiniowane w drodze głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału. Wnioski zaopiniowane pozytywnie będą przekazane przez JM Rektora do Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2017 roku.