Warunki rekrutacji 2018/2019

 1. Warunki i tryb rekrutacji - Uchwała Nr 1846 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 r.

 2. Kalendarz rekrutacji

 3. System punktowy kwalifikacji kandydatów (dokument  do wglądu) - należy go wydrukować tylko z systemu IRK podczas procesu rekrutacji i załączyć do teczki zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"

   

  Dokumenty, które należy złożyć w teczce w procesie rekrutacji:

  Wykaz załączników niezbędnych do przyjęcia na studia - dokument należy wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do teczki jako pierwszą stronę

  Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - podanie należy wydrukować, wypełnić i załączyć do teczki zgodnie z załączonym ,,wykazem załącznikó niezbędnych do przyjęcia na studia "

  Oświadczenie kierownika - oświadczenie należy wydrukować w celu potwierdzenia odbytej rozmowy wstępnej z Kierownikiem jednostki i załączyć do teczki rekrutacyjnej zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"

  Przypominamy iż zgodnie § 4 ust. 5
  Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019-,,Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w Kalendarzu rekrutacji 2018 skutkuje niedopuszczeniem do egzaminów, co automatycznie wyklucza kandydata z udziału w dalszych etapach postępowania konkursowego"