Druk zmiany konta bankowego pobierz 


Oświadczenie o zmianie danych osobowych ( należy złożyć niezwłocznie po zaistniałej zmianie- pobierz


Zarządzenie Rektora nr 111/XVR/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.  w sprawie ustalenia wzorów druków - pobierz

Załączniki do zarządzenia:

  1. Miesięczna karta ewidencji praktyk ( należy wypełnić oraz dołączyć w formie skanu do elektronicznego sprawozdania rocznego) - pobierz
  2. Sprawozdanie roczne doktoranta  ( należy wypełnić tylko w formie elektronicznej,szczegółowe informacje są dostępne w zakładce ,,sprawozdanie roczne") - pobierz
  3. Wniosek o wpis warunkowy - pobierz
  4. Wniosek o przedłużenie studiów  (doktoranci, którzy planują przedłużenie studiów doktoranckich od 1 października 2020 r. proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku w  Biurze Szkoły Doktorskiej (dawny Dziekanat WLKP) w okresie od 16 sierpnia do 15 września 2020 r., po złożeniu sprawozdania rocznego) - pobierz
  5. Wniosek o zmianę opiekuna - pobierz
  6. Wniosek o zmianę jednostki organizacyjnej - pobierz
  7. Wniosek o oddelegowanie - pobierz
  8. Wniosek o indywidualną organizację studiów - pobierz
  9. Wniosek o przyznaie urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - pobierz
  10. Wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji (należy złożyć w przypadku zagubienia lub kradzieży legitymacji) - pobierz

Powyższe druki należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (dawny Dziekanat WLKP) pok. 2 - 4