Druk zmiany konta bankowego pobierz 


Oświadczenie o zmianie danych osobowych ( należy złożyć niezwłocznie po zaistniałej zmianie- pobierz


Zarządzenie Rektora nr 60/XVR/2017 z dnia 31 maja  2017 r.  w sprawie ustalenia wzorów druków - pobierz

Załączniki do zarządzenia:

 1. Miesięczna karta ewidencji praktyk ( należy wypełnić oraz dołączyć w formie skanu do elektronicznego sprawozdania rocznego) - pobierz
 2. Sprawozdanie roczne doktoranta  ( należy wypełnić tylko w formie elektronicznej,szczegółowe informacje są dostępne w zakładce ,,sprawozdanie roczne") - pobierz
 3. Wniosek o wpis warunkowy - pobierz
 4. Wniosek o przedłużenie studiów  (doktoranci którzy planują przedłużenie studiów doktoranckich od 1 października 2018 r. proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku w Dziekanacie WLKP pok.3 w okresie od 16 sierpnia do 15 września 2018 r. po złożeniu sprawozdania rocznego w formie elektronicznej )- pobierz
 5. Wniosek o zmianę opiekuna - pobierz
 6. Wniosek o zmianę jednostki organizacyjnej - pobierz
 7. Wniosek o oddelegowanie - pobierz
 8. Wniosek o indywidualną organizację studiów - pobierz
 9. Zastrzeżenie do oceny - pobierz
 10. Wniosek o przyznaie urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - pobierz

Powyższe druki należy składać w Dzekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego pok.3.


Zarządzenie Rektora nr 31/XV/2013 z dnia 28 maja 2013 r.  w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej i doktoranckiej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - pobierz

Załącznik do zarządzenia:

 • wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji (należy złożyć w przypadku zagubienia lub kradzieży legitymacji) - pobierz

Opłata za indeks doktoranta wynosi -8,00 zł (duplikat -12,00 zł)
Opłata za elektroniczną legitymację doktoranta- 17,00 zł (duplikat-25,50 zł)

Informujemy, że opłaty za indeks i legitymację należy wnosić na konto ogólne Uniwersytetu Medycznego:

Uniwersytet Medyczny im. Pistaów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Konto: Kredyt Bank S.A. IV o/ Wrocław
35 1500 1793 1217 9000 9997 0000

W dowodzie wpłaty należy podać tytuł wpłaty (opłata za indeks, legitymację), imię i nazwisko , studia doktoranckie.


wniosek o przyznanie miejsca na studia doktoranckie - pobierz