Dziekanat WLKP zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kursy obowiązkowe do specjalizacji i doskonalące w ramach kształcenia ustawicznego (płatne).

Rekruacja na kursy odbywa się za pomocą elektronicznego formularza.

Wykaz kursów:
1. Kursy obowiązkowe realizowane w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zamieszczone na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  (www.cmkp.edu.pl), 

2. Kursy doskonalące spoza listy CMKP

Kursy nieobowiązkowe do specjalizacji są płatne.

Sporządzenie listy uczestników następuje nie później niż 1,5 m-ca przed kursem, a zakwalifikowani informowani są o tej decyzji pisemnie

Uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenia o ukończonym kursie z podaniem liczby punktów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje udzielane są:
telefonicznie 071 784 11 57, elektronicznie: elzbieta.adamczyk@umed.wroc.pl
telefonicznie 071 784 11 60, elektronicznie: malgorzata.bednarska@umed.wroc.pl