Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krótka historia, cele i osiągnięcia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego (WLKP) został wyodrębniony z Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu dnia 25 maja 1992 roku.
Dotychczasowe władze dziekańskie:

W strukturze Wydziału znajduje się obecnie: 30 Katedr w skład których wchodzi 27 Klinik, 5 Zakładów oraz 1 Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej.
Aktualnie w Wydziale zatrudnionych jest 40 profesorów tytularnych, w tym 28 profesorów zwyczajnych, 41 doktorów habilitowanych, w tym 18 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Celem WLKP jest kształcenie podyplomowe lekarzy poprzez prowadzenie kursów specjalizacyjnych obowiązkowych, zalecanych oraz doskonalących, jak również organizowanie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych
Do chwili obecnej w Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego zorganizowano 895 kursów dla lekarzy. Z tej formy podyplomowego kształcenia zawodowego skorzystało aż 17 681 lekarzy i wydano tyle samo certyfikatów doskonalenia zawodowego.
Na studiach doktoranckich było do tej pory 530 uczestników.
Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie Menedżer Ochrony Zdrowia uzyskało 378 osób a w zakresie Orzecznictwo i Ubezpieczenia 340 uczestników.
W jednostkach WLKP odbywa się kształcenie studentów organizowane przez Wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny i Zdrowia Publicznego.

Wysoka aktywność naukowa nauczycieli akademickich pozwoliła na uzyskanie przez nasz Wydział najwyższej tj. pierwszej kategorii zaszeregowania wśród jednostek naukowo-badawczych.
Od początku istnienia WLKP przeprowadziliśmy 550 przewodów doktorskich nadając stopnie naukowe doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Równocześnie Centralna Komisja zatwierdziła 50 uchwał Rady Wydziału o nadaniu stopni naukowych doktora habilitowanego, a od 2005 r. Rada WLKP nadała 16 stopni naukowych doktora habilitowanego. Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora 36 nauczycielom Wydziału.
Na wniosek Rady WLKP Senat Uczelni nadał zasłużonym profesorom 14 tytułów honorowych.
Jednostki Wydziału prowadzą liczne badania naukowe we współpracy z innymi jednostkami naukowymi w kraju i na całym świecie, a także z ośrodkami przemysłowymi. Pracownicy Wydziału publikują swoje osiągnięcia w renomowanych pismach uzyskując wysoką punktację w tym także Impact Factor i Citation Index.

Jednostki Wydziału prowadzą także szeroką działalność usługową - diagnostyczną i leczniczą dla mieszkańców regionu Dolnego Śląska. Udzielają świadczeń na najwyższym poziomie referencyjności.
Wbrew drastycznie niskim nakładom finansowym ograniczającym możliwości naukowe oraz trudnościom finansowym szpitali klinicznych, jednostki WLKP osiągają sukcesy naukowe, dydaktyczne i lecznicze.