Komisja do spraw Realizacji i Oceny Kursów

prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
dr hab. Katarzyna Zatońska 
dr hab. Maria Bujnowska-Fedak
dr hab. Ewa Gorczyńska, prof. nadzw.
dr hab. Łukasz Matusiak
dr hab. Joanna Bladowska
dr hab. Marta Negrusz-Kawecka, prof. nadzw.
dr hab. Mariusz Kusztal
dr hab. Edyta Sutkowska
dr hab. Agata Mulak
doktorant: lek. Anna Skiba
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP                                                                          

Komisja do spraw Nagród                                                                

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
prof. dr hab. Magdalena Krajewska
prof. dr hab. Dariusz Patkowski
dr hab. Jerzy Garcarek, prof. nadzw.
dr hab. Maria Ejma
dr hab. Paweł Reichert
dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
dr hab. Dorota Polak-Jonkisz
dr hab. Katarzyna Madziarska
dr Anna Zubkiewicz-Zarębska
student: Helena Tegene

Przedstawiciel NSZZ Solidarność
Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP
                                          

Komisja Finansowa

prof. dr hab. Marek Bolanowski
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 
prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
prof. dr hab. Marek Sąsiadek
prof. dr hab. Wojciech Apoznański
dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw.
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr hab. Sławomir Budrewicz
dr Piotr Nockowski
student: Jarosław Gryglewicz 
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP

Komisja Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak 
prof. dr hab. Marek Sąsiadek
dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw.
dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw.
dr hab. Małgorzata Inglot
dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
dr Dagmara Pokorna-Kałwak
dr Małgorzata Tupikowska
student: Martyna Kowalik
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP

Komisja do spraw Doktoratów Honoris Causa

prof. dr hab. Magdalena Krajewska
prof. dr hab. Rajmund Adamiec
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
prof. dr hab. Andrzej Mysiak
prof. dr hab. Jerzy Leszek
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
prof. dr hab. Szymon Dragan 
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
prof. dr hab. Ryszard Podemski
prof. dr hab. Piotr Szyber
prof. dr hab. Danuta Zwolińska
dr Weronika Rymer

Komisja Nostryfikacyjna

prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
dr hab. Katarzyna Zatońska
dr hab. Marta Negrusz-Kawecka, prof.nadzw.
dr hab. Bożena Weryńska
dr hab. Bernarda Kazanowska,prof. nadzw.
dr hab. Izabela Gosk-Bierska
dr hab. Mirosław Banasik
dr hab. Anna Pokryszko-Dragan
dr hab. Anna Zimny
dr Patryk Piotrowski
dr Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
student: Maksym Jura
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP

Komisja Restrukturyzacyjna

prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
prof. dr hab. Magdalena Krajewska
prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
prof. dr hab. Brygida Knysz
dr hab. Anna Kołodziej
dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw.
dr Aleksander Basiak
dr Anna Goździk
dr Dorota Kamińska
doktorant: lek. Hanna Sikorska-Szaflik
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP

Komisja do spraw Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Tomasz Wróbel
prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
prof. dr hab. Joanna Maj
dr hab. Krzysztof Małyszczak
dr hab. Tomasz Zatoński
dr hab. Wiktor Kuliczkowski
doktorant: Karolina Kazz
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP

Komisja Dydaktyczna

dr hab. Tomasz Pawłowski
prof. dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw.
prof. dr hab. Marek Bolanowski
prof. dr hab. Artur Pupka
dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Zatoński 
dr Katarzyna Połtyn –Zaradna
dr Elżbieta Trypka
dr Tomasz Hadryś
dr Aleksandra Jawiarczyk – Przybyłowska
dr Marcin Czarnecki
student: Szymon Urban
 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Przedstawiciel NSZZ Solidarność 80                 
Przedstawiciel OAZZ
Przedstawiciel ZNP      

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia          

dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
dr hab. Małgorzata Inglot
dr hab. Tomasz Pawłowski
dr hab. Bożena Weryńska
dr hab. Mirosław Banasik
dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik
dr Renata Wallner
dr Grażyna Wróbel
dr Izabela Zaleska

Doktoranci:
mgr Anna Pecuch
lek. Wojciech Borowicz
lek. Jacek Kwiatkowski
lek. Jowita Halupczok-Żyła
dr hab. Andrzej Wojnar - Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
mgr Lena Waligóra- Pracownik dziekanatu oddelegowany do uczestniczenia w pracach Zespołu i udzielania wsparcia technicznego