Skład Rady Wydziału
Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Dziekan
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Prodziekani
prof. dr hab. Magdalena Krajewska – ds. Naukowych
prof. dr hab. Tomasz Wróbel – ds. Dydaktyki
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw. – ds. Rozwoju Wydziału

Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. Rajmund Adamiec
prof. dr hab. Maciej Bagłaj
prof. dr hab. Marek Bolanowski
prof. dr hab. Alicja Chybicka
prof. dr hab. Andrzej Dorobisz
prof. dr hab. Szymon Dragan
prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
prof. dr hab. Marek Jasiński
prof. dr hab. Dariusz Janczak
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
prof. dr hab. Brygida Knysz
prof. dr hab. Wojciech Kosmala
prof. dr hab. Jerzy Leszek
prof. dr hab. Rafał Matkowski
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
prof. dr hab. Andrzej Mysiak
prof. dr hab. Anna Noczyńska
prof. dr hab. Dariusz Patkowski
prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
prof. dr hab. Marek Sąsiadek
prof. dr hab. Jacek Szepietowski
prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
prof. dr hab. Danuta Zwolińska

Profesorowie tytularni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
prof. dr hab. Wojciech Apoznański
prof. dr hab. Bernarda Kazanowska
prof. dr hab. Joanna Maj
prof. dr hab. Krzysztof Morawski
prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
prof. dr hab. Jan Skóra
prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf
prof. dr hab. Lesław Wojciech Zub

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego
dr hab. Wojciech Baran
dr hab. Anna Brzecka
dr hab. Joanna Bladowska
dr hab. Sławomir Budrewicz
dr hab. Jacek Daroszewski
dr hab. Maria Ejma
dr hab. Jerzy Garcarek
dr hab. Ewa Gorczyńska
dr hab. Jerzy Gosk
dr hab. Donata Kurpas
dr hab. Krzysztof Małyszczak
dr hab. Marta Negrusz-Kawecka
dr hab. Bogusław Paradowski
dr hab. Leszek Szenborn
dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz
Doktorzy habilitowani
dr hab. Katarzyna Augoff
dr hab. Mirosław Banasik
dr hab. Aleksandra Batycka - Baran
dr hab. Rafał Białynicki -Birula
dr hab. Jerzy Błaszczuk
dr hab. Maria Bujnowska-Fedak
dr hab. Anna Bohdanowicz- Pawlak
dr hab. Anna Czyż
dr hab. Marcin Frączek
dr hab. Dorota Frydecka
dr hab. Izabela Gosk-Bierska
dr hab. Małgorzata Inglot
dr hab. Radosław Kaczmarek
dr hab. Dorota Kamińska
dr hab. Anna Kołodziej
dr hab. Alina Jankowska-Konsur
dr hab. Magdalena Koszewicz
dr hab. Wiktor Kuliczkowski
dr hab. Krzysztof Letachowicz
dr hab. Adam Maciejczyk
dr hab. Mariusz Kusztal
dr hab. Katarzyna Madziarska
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr hab. Łukasz Matusiak
dr hab. Agata Mulak
dr hab. Kinga Musiał
dr hab. Krystyna Orendorz-Frączkowska
dr hab. Przemysław Pacan
dr hab. Tomasz Pawłowski
dr hab. Anna Pokryszko-Dragan
dr hab. Dorota Polak-Jonkisz
dr hab. Marcin Protasiewicz
dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
dr hab. Beata Rostkowska-Nadolska
dr hab. Edyta Sutkowska
dr hab. Jolanta Szelachowska
dr hab. Jadwiga Szymczak
dr hab. Bartłomiej Szynglarewicz
dr hab. Paweł Tabakow
dr hab. Anna Turno-Kręcicka
dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
dr hab. Marek Ussowicz
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
dr hab. Bożena Weryńska
dr hab. Tomasz Witkowski
dr hab. Grażyna Wróbel
dr hab. Tomasz Zatoński
dr hab. Anna Zimny

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Aleksander Basiak
dr Dariusz Biały
dr Paweł Chudoba
dr Marcin Czarnecki
dr Jakub Dębski
dr Szymon Łukasz Dragan
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska
dr Robert Dudkowiak
dr Anna Goździk
dr Urszula Grata-Borkowska
dr Maciej Guziński
dr Katarzyna Jakuszko
dr Diana Jędrzejuk
dr Monika Kantorska-Janiec
dr Radosław Kempiński
dr Artur Krawczyk
dr Rafał Małecki
dr Bartosz Małkiewicz
dr Anna Medyńska
dr Artur Milnerowicz
dr Piotr Morasiewicz
dr Monika Morawska-Kochman
dr Katarzyna Neubauer
dr Piotr Nockowski
dr Marta Nowakowska-Kotas
dr Danuta Nowicka
dr Patryk Piotrowski
dr Dagmara Pokorna-Kałwak
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
dr Stanisław Potoczek
dr Małgorzata Kobusiak- Prokopowicz
dr Maciej Rachwalik
dr Weronika Rymer
dr Adam Rzechonek
dr Aleksandra Szymczak
dr Maciej Szymczak
dr Monika Seifert
dr Izabela Smoła
dr Renata Taboła
dr Elżbieta Trypka
dr Maciej Urban
dr Jadwiga Węcławek-Tompol
dr Marta Wojciechowska-Zdrojowy
dr Michał Wolańczyk
dr Izabela Zaleska
dr Sławomir Zmonarski
dr Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
dr Anna Zubkiewicz-Zarębska
dr Teresa Żak

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich 3
lek. Jowita Halupczok-Żyła
lek. Karolina Kaaz
lek. Jacek Kwiatkowski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3
mgr Urszula Jakobsche-Policht
dr Beata Marczak-Karpina
dr Iwona Preis

Przedstawiciele studentów
Braun Kamil
Brudniak Kamil
Bula Karolina
Chmielarz Przemysław
Choroszy Marcin
Cierpikowski Piotr
Dopierała Anna
Drabik Aleksandra
Dudek Agata
Dyląg Izabela
Dyrcz Agata
Głośna Martyna
Gutkowski Dawid
Hradzki Szymon
Kołeczek Elżbieta
Kosmala Kamila
Kowalczyk Agnieszka
Kuś Aleksandra
Macek Piotr
Maczyńska Joanna
Madziarski Marcin
Makuch Aleksandra
Malchrzak Wojciech
Małecka Monika
Małyszczak Artur
Małyszczak Paulina
Marczyk Jakub
Mercik Jakub
Noculak Łukasz
Ornat Maciej
Pacan Marta
Poterek Adrian
Rusin Bartosz
Sobczak Paulina
Stach Igor
Stasiak Krystian
Szymocha Marcin
Święch Dorota
Wąsik Adrian
Zięba Sara

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym
W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy jeden przedstawiciel
z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni.

Kierownicy zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego
dr Aleksandra Łacko
p.o. Kierownika Zakładu Leczenia Systemowego Nowotworów Litych Katedry Onkologii

Emerytowani profesorowie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Eugeniusz Baran
prof. dr hab. Zdzisława Bem
prof. dr hab. Janusz Bielawski
prof. dr hab. Jan Bieniek
prof. dr hab. Maria Boratyńska
prof. dr hab. Andrzej Brzecki
dr hab. Maria Cisło, prof. nadzw.
prof. dr hab. Irena Frydecka
prof. dr hab. Andrzej Gładysz
prof. dr hab. Halina Hańczyc
prof. dr hab. Ludmiła Hirnle
prof. dr hab. Renata Jankowska
prof. dr hab. Irma Kacprzak-Bergman
prof. dr hab. Andrzej Kiejna
prof. dr hab. Witold Knast
prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
prof. dr hab. Jan Kornafel
prof. dr hab. Barbara Kowal-Gierczak
prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
prof. dr hab. Jerzy Lorenz
prof. dr hab. Walentyna Mazurek
prof. dr hab. Andrzej Milewicz
prof. dr hab. Stanisław Milnerowicz
prof. dr hab. Zuzanna Morawska
prof. dr hab. Krzysztof Moroń
prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska
prof. dr hab. Eugenia Ogielska
prof. dr hab. Leszek Paradowski
prof. dr hab. Lucyna Pośpiech
prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski
prof. dr hab. Krystyna Sawicz-Birkowska
dr hab. Sławomir Sidorowicz prof. nadzw.
prof. dr hab. Karol Sosnowski
prof. dr hab. Tomasz Szepietowski
prof. dr hab. Andrzej Wall
prof. dr hab. Augustyn Wasik
prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
prof. dr hab. Renata Wąsik
prof. dr hab. Maria Witkowska
prof. dr hab. Krzysztof Wrabec
prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
prof. dr hab. Maria Zalesska-Kręcicka
prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
prof. dr hab. Ryszard Podemski
prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska
prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
prof. dr hab. Marian Klinger
prof. dr hab. Piotr Szyber
prof. dr hab. Marek Mędraś