REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław
Sekcja Studiów Doktoranckich
pokój nr 3

Godziny pracy Dziekanatu w okresie rekrutacji:
od 3 kwietnia 2017r. do 18 kwietnia 2017r.
od poniedziałku do czwartku 8.00 - 15.00
piątek (14 kwietnia 2017r. ) od godz. 8.00 - 13.00 
przerwa od 10.00 - 10.30

Prodziekan ds. Dydaktyki
Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
godziny konsultacji (bezpośrednio lub telefonicznie)
poniedziałek 14.00-15.00
tel.: 71 784 17 15

specjalista w administracji
mgr Anna Zawłodzka
tel.: 71 784 11 58
e-mail: anna.zawlodzka@umed.wroc.pl

specjalista
Agnieszka Adamska
tel.: 71 784 16 77
e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl