Sekcja kształcenia podyplomowego

Specjalista w administracji
mgr Elżbieta Adamczyk
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów)
pokój 9
tel.: 71 784 11 57
faks: 71  784 01 10
e-mail: elzbieta.adamczyk@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
Małgorzata Bednarska
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy)
pokój 9
tel.: 71 784 11 60
faks : 71 784 01 10
e-mail: malgorzata.bednarska@umed.wroc.pl

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof.nadzw.