Sekcja naukowa

Starszy referent
Edyta Podolan
(awanse naukowe - doktoraty)
pokój 11
tel.: 71 784 12 02
tel./faks: 71 784 00 40
e-mail: edyta.podolan@umed.wroc.pl

Specjalista
mgr Barbara Dokla
(konkursy na stanowiska N.A.,konkursy na kierowników, posiedzenia RW, nagrody JMR, MZ,Prezesa Rady Ministrów, doktoraty Honoris Causa)
pokój 11
tel.: 71 784 17 67
e-mail: barbara.dokla@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
mgr Anna Żmuda-Szarama

(awanse naukowe - postępowania o nadanie tytułu naukowego, postępowania habilitacyjne, nostryfikacje, restrukturyzacja, ocena NA)
pokój 5
tel.: 71 784 13 29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Prodziekan ds. Naukowych
prof. dr hab. Magdalena Krajewska