Stypendium doktoranckie

KOMUNIKAT

Informujemy, że Komisja Doktorancka zatwierdziła wnioski zgodnie zamieszczonymi listami rankingowymi. Obecnie trwają intensywne prace związane z procedurą wypłat.

 

Wnioski

 • Wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe na rok 2019/2020 przyjmowane są w Biurze Szkoły Doktorskiej (pokój nr 2) do dnia 15.11.2019 r.
 • Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów znajduje się w zakładce POMOC MATERIALNA.
 

Regulamin

 • załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego             (dot. doktorantów II, III, IV roku)
 • załącznik nr 1a Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dot. doktorantów II, III, IV roku)
 • załącznik nr 1c Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (dotyczy doktorantów którzy uzyskali wyróżniająca ocenę rozprawy doktorskiej)

Informacje ogólne

 • Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.
   

Okres wypłacania

 • Stypendium doktoranckie przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy.
   

Wysokość

 • Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni Rektor.
 

 


Zarządzenie nr 189/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2019 r.
 

Zarządzenie nr 190/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zasad wypłacania zwiekszonego stypendium doktoranckiego


Zarządzenie nr 177/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości
stypendium doktoranckiego od 1 stycznia 2014 r.


Zarządzenie nr 149/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania
i wypłacania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


Zarządzenie nr 73/XV R/2018
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania i wypłacania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Piastówów Śląskich stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych"