Stypendium doktoranckie

Zarządzenie nr 72/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych-tekst do pobrania

Regulamin

  • załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego(dot. doktorantów II, III, IV roku)
  • załącznik nr 1a Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dot. doktorantów II, III, IV roku)
  • załącznik nr 1b Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
    (dotyczy doktorantów I roku)
  • załącznik nr 1c Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (dotyczy doktorantów którzy uzyskali wyróżniająca ocenę rozprawy doktorskiej)

 


 
Zarządzenie nr 13/XV R/2014
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany wysokości stypendium doktoranckiego od 1 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 200 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013, poz. 1581) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się następujące wysokości przyznawanych stypendiów doktoranckich:

Rok studiów Kwota stypendium (PLN)
2014 od 2015
I 1400,00 1500,00
II 1400,00 1500,00
III 1400,00 1500,00
IV 1400,00 1500,00

2. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego określa odrębne zarządzenie rektora.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek
 


Zarządzenie nr 69/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 czerwiec 2017 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2017 dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - tekst do pobrania

Zarządzenie nr 139/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2017 dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - tekst do pobrania


Zarządzenie nr 73/XV R/2018
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2018 r.
 

w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania i wypłacania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Piastówów Śląskich stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych"- tekst do pobrania