POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

W roku akademickim 2018/2019 posiedzenia Rady Wydziału będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

  • 17 października 2018 r. (środa)      
  • 14 listopada 2018 r. (środa)              
  • 12 grudnia 2018 r. (środa)                
  • 16 stycznia 2019 r. (środa)             
  • 20 lutego 2019 r.  (środa)                
  • 13 marca 2019 r. (środa)                  
  • 10 kwietnia 2019 r. (środa)              
  • 15 maja 2019 r.  (środa)                 
  • 12 czerwca 2019 r. (środa)
  • 11 września 2019r. (środa) zmiana na 18 września 2019

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

_______________________________________________________________

W roku akademickim 2015/2016 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

_____________________________________________________________

W roku akademickim 2014/2015 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

___________________________________________________________

W roku akademickim 2013/2014 posiedzenia RW odbywały się w następujących terminach:

 


W roku akademickim 2012/2013 posiedzenia Rady Wydziału odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach: