POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

_______________________________________________________________

W roku akademickim 2015/2016 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

_____________________________________________________________

W roku akademickim 2014/2015 posiedzenia RW będą odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach:

    ___________________________________________________________

    W roku akademickim 2013/2014 posiedzenia RW odbywały się w następujących terminach:

     


    W roku akademickim 2012/2013 posiedzenia Rady Wydziału odbywały się w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu o godz. 12.00 w następujących terminach: