Wykłady Studium Generale listopad 2018 - styczeń 2019

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykłady Studium Generale, które odbędą się w terminie od 27 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. 

Celem Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa jest stworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej, szukanie uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat. Rzeczywistość, w której żyjemy, ma różne oblicza. Wykłady wybitnych naukowców przedstawiających na seminariach Studium Generale aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy mają ukazać oblicza tej rzeczywistości i pokazać jej jedność.

Miejsce: sala im. J. Czekanowskiego, Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35.

Programy Studium Generale dostępne są w zakładce NAUKA/POPULARYZACJA NAUKI/STUDIUM GENERALE na stronie www.uni.wroc.pl bądź TUTAJ.