Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - pracownicy

Sekretariat
Małgorzata Oppeln-Bronikowska
tel.: 71 784 22 86 
e-mail: dermwen@umed.wroc.pl
 
Profesorowie
dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw.
tel.: 71 784 22 91
e-mail: wojciech.baran@umed.wroc.pl
 
prof. dr hab. Joanna Maj
tel.: 71 784 22 88
e-mail: joanna.maj@umed.wroc.pl
 
dr hab. Adam Reich, prof. nadzw.
tel.: 71 784 22 92
e-mail: adam.reich@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. Rafał Białynicki-Birula
tel.: 71 784 23 05
e-mail: rafal.bialynicki-birula@umed.wroc.pl  
 
dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
tel.: 71 784 22 90
e-mail: anita.hryncewicz-gwozdz@umed.wroc.pl
 
dr hab. hab. Łukasz Matusiak
tel.: 71 784 22 92
e-mail: luke71@interia.pl

dr n. med. Aleksandra Batycka-Baran
tel.: 71 784 23 08
e-mail: aleksandra.batycka-baran@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Iwona Chlebicka
tel.: 71 784 23 36
e-mail: iwonak4wsk@interia.pl
 
dr n. med. Alina Jankowska-Konsur
tel.: 71 784 22 90
e-mail: alina.jankowska-konsur@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Piotr Nockowski
tel.: 71 784 23 32
e-mail: piotr.nockowski@umed.wroc.pl

dr n. med. Danuta Nowicka
tel.: 71 784 23 35
e-mail: danuta.nowicka@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Joanna Salomon
tel.: 71 784 23 08
e-mail: joanna.salomon@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Karolina Wójcicka
tel.: 71 784 23 16
e-mail: kwojcicka4@poczta.onet.pl

Asystenci
dr n. med. Małgorzata Tupikowska
tel.: 71 784 23 36
e-mail: malgorzata.tupikowska@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Marta Wojciechowska – Zdrojowy
tel.: 71 784 23 21
e-mail: marta.wojciechowska-zdrojowy@umed.wroc.pl
 
lek. Dominik Samotij
tel.: 71 784 23 21
e-mail: dominik.samotij@gmail.com
 
Studia doktoranckie
lek. Amelia Głowaczewska
tel.: 71 784 23 36
e-mail: amelia.glowaczewska@gmail.com    
 
lek. Karolina Kaaz
tel.: 71 784 23 33
e-mail: karolina.kaaz@gmail.com   

lek. Małgorzata Ponikowska
tel.: 71 784 23 33
e-mail: gosiaponikowska@gmail.com
 
lek. Radomir Reszke
tel.: 71 784 23 32
e-mail: r.reszke@op.pl
 
lek. Justyna Szczęch
tel.: 71 784 23 21
e-mail: justyna.m.szczech@gmail.com
 
lek. Magdalena Żychowska
tel.: 71 784 23 33
e-mail: magda.zychowska@gmail.com
 

Lekarze SPSK Nr 1
dr hab. Maria Cisło
tel.: 71 784 23 24
e-mail: maria.ewa.cislo@gmail.com
 
dr n. med. Maria Barancewicz – Łosek
tel.: 71 784 23 24
e-mail: m_barancewicz_losek@wp.pl
 
dr n. med. Tadeusz Myczkowski
tel.: 71 784 23 16
 
dr Danuta Okulewicz – Gojlik 
tel.: 71 784 24 93
e-mail: danutagojlik@gmail.com
 
Rezydenci
dr n. med. Justyna Kwapisz
tel.: 71 784 23 36
e-mail: drjustynakwapisz@gmail.com
 
dr n. med. Julia Seniuta
tel.: 71 784 23 34
e-mail: julia.seniuta@op.pl
 
lek. Aleksandra Bartczyszyn – Kmiecik
tel.: 71 784 23 34
e-mail: aleksandrabartczyszyn@gmail.com

lek. Agnieszka Bożek
tel.: 71 784 23 33
e-mail: agnet.m@op.pl
 
lek. Anna Gawdzik
tel.: 71 784 23 36
e-mail: gawdzik.anna@gmail.com
 
lek. Joanna Gruber – Kopczyńska
tel.: 71 784 23 34
e-mail: joanna_olimpia@poczta.onet.pl
 
lek. Karolina Kaaz
tel.: 71 784 23 33
e-mail: karolina.kaaz@gmail.com
 
lek. Agata Kozłowska
tel.: 71 784 23 39
e-mail: aga.kozlowska@yahoo.pl
 
lek. Edyta Lelonek
tel.: 71 784 23 39
e-mail: elelonek@gmail.com
 
lek. Marta Małachowska
tel.: 71 784 23 39
e-mail: marta.anna.nogaj@gmail.com

lek. Katarzyna Nowogrodzka
tel.: 71 784 23 39
e-mail: nowogrodzka.k@gmail.com
 
lek. Małgorzata Ponikowska
tel.: 71 784 23 33
e-mail: gosiaponikowska@gmail.com
 
lek. Aldona Prochowska
tel.: 71 784 23 34
e-mail: aldona.prochowska@gmail.com
 
lek. Bartosz Ptak
tel.: 71 784 23 32
e-mail: bartoszptak2301@gmail.com
 
lek. Magdalena Putra – Szczepaniak
tel.: 71 784 23 39
e-mail: magda_putra@o2.pl
 
lek. Radomir Reszke
tel.: 71 784 23 32
e-mail: r.reszke@op.pl
 
lek. Klaudia Rubas
tel.: 71 784 23 39
e-mail: rubisco25@gmail.com
 
lek. Iga Siemasz
tel.: 71 784 23 34
e-mail: i.siemasz@gmail.com
 
lek. Justyna Szczęch
tel.: 71 784 23 21
e-mail: justyna.m.szczech@gmail.com
 
lek. Kalina Welz – Kubiak
tel.: 71 784 23 36
e-mail: kalina.welz@gmail.com
 
lek. Daria Wojtczyk
tel.: 71 784 23 34
e-mail: dariawojtczyk@wp.pl
 
lek. Magdalena Żychowska
tel.: 71 784 23 33
e-mail: magda.zychowska@gmail.com

Wolontariat 
lek. Katarzyna Włodarek
tel.: 71 784 23 33
e-mail: kasiawlodarek1990@wp.pl
 
Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
dr Katarzyna Kalinowska
tel.: 71 784 23 13
e-mail: katarzyna.kalinowska@umed.wroc.pl 
  
mgr Anna Kobuszewska
tel.: 71 784 23 13 
e-mail: anna.kobuszewska@umed.wroc.pl
 
dr Maria Kozioł – Gałczyńska
tel.: 71 784 23 23
e-mail: maria.kozioł@umed.wroc.pl
 
mgr Danuta Nowicka – Suszko
tel.: 71 784 22 98 
e-mail: danuta.nowicka-suszko@umed.wroc.pl
 
mgr Larysa Hirschberg (SPSK1)
tel.: 71 784 23 00 
  
 

Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

 
Pracownia Mikologiczna
tel.: 71 784 23 00
Kierownik
dr hab. Anita Hryniewicz-Gwóźdź
  
Pracownia Alergologii i Dermatoz Zawodowych
tel.: 71 784 23 08
Kierownik
dr n. med. Joanna Salomon
 
Pracownia Histopatologiczna
tel.: 71 784 23 24
Kierownik
dr hab. Maria Cisło

Pracownia Immunologii Klinicznej
tel.: 71 784  23 13
Kierownik
dr hab. Rafał Białynicki-Birula
 
Pracownia Historii Dermatologii
tel.: 71 784  23 05
Kierownik
dr hab. Rafał Białynicki-Birula

Pracownia Krioterapii i Laseroterapii
tel.: 71 784 22 94
Kierownik
dr hab. Łukasz Matusiak
  
Pracownia Światłolecznictwa
tel.: 71 784 23 06
Kierownik
dr n. med. Piotr Nockowski